Əsas səhifə | Mühəndislik
Mühəndislik

 Mühəndislik fakültəsinin əsası 1973-cü ildə Sumqayıt ATTM-ində Energetika, istehsal prosesinin avtomatlaşdırılması, mexanika fakültəsinin yaranması ilə qoyulub. Həmin illərdə fakültənin Zavod-ATTM sistemi üzrə və əyani oxuyan qrupları olub.  1976-cı ildən fakültə Energetika, avtomatika və mexanika adlandırılıb. Tələbələr 2 ixtisas üzrə təhsil alıblar.1981-ci ildən başlayaraq kompüterlərin, digər hesablama texnikasının  Sumqayıtdakı zavod və fabriklərdə yeni texnologiyaların yaranması ilə əlaqədar Sumqayıt  ATTM-də avtomatlaşdırma sahələri üzrə yeni ixtisaslara tələbə qəbuluna başlanılıb və ilbəil qəbul olunan tələbələrin sayı artırılıb.

1992-ci ildə fakültədən Energetika fakültəsi ayrılıb və Avtomatika-mexanika fakültəsi adlandırılmışdır. Sumqayıt şəhərinin orta məktəblərində informatika və hesablama texnikasının əsasları fənninin tədrisində kadr çatışmazlığını nəzərə alaraq, 1997-ci ildə yeni İnformatika kafedrası yaradılmış və orta məktəblər üçün müəllim kadrların hazırlığına başlanmışdır. 1997-ci ildə fakültədən daha yeni bir fakültə − Mexanika fakültəsi ayrılmışdır və  Avtomatika fakültəsi adlandırılmışdır. Bu müddət ərzində ixtisasların sayı 7-yə çatmışdır. 
Azərbaycan Sənaye İnstitutunun bazası əsasında Sumqayıt Dövlət Universiteti yarandıqdan sonra bütün fakültələrdə olduğu kimi, Avtomatika fakültəsində də universitet səviyyəsində  yenidənqurma işləri  aparılmağa başlamışdır. 2000-ci ildə fakültənin adı dəyişdirilərək Kompüter texnikası və texnologiyaları fakültəsi, 2004-cü ildən isə Kompüter texnikası və informasiya texnologiyaları adlandırılmışdır.
2006-ci ildə Avtomatika və idarəetmə, İnformasiya və hesablama texnikası, Elektron texnikası, Tibbi-bioloji aparatlar və sistemlər, Standartlaşdırma və sertifikasiya və prespektivdə energetikayönümlü mühəndis ixtisaslarının bazasında universitetdə Mühəndislik fakültəsi yaradılmışdır. Hal-hazırda fakültəyə dosent Ulduz Xeyrulla oğlu Ağayev rəhbərlik edir.
Fakültədə 43 nəfərdən ibarət professor-müəllim heyəti, o cümlədən 6 nəfər t.e.d., professor, 13 nəfər t.e.n., dosent, 14 nəfər baş müəllim, 10 nəfər assistent çalışır.
Hazırda fakültədə 6 doktorant və 4 dissertant elmi işlə məşğul olur.Fakültədə tədris əyani və qiyabi formada aparılır. 460 nəfər: onlardan 421 nəfər bakalavr (365 nəfər əyani və 58 nəfər qiyabi) və 37 nəfər magistratura pilləsində təhsil alır. 6 doktorant (onlardan iki nəfər elmlər doktoru proqramı üzrə) və 4 dissertant elmi işlə məşğul olur.
Fakültədə 4 kafedra fəaliyyət göstərir:
İnformasiya və kompüter texnikası
- İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma
- Proseslərin avtomatlaşdırılması
- Metrologiya və standartlaşdırma
İki ixtisasa Avropanın müstəqil akkreditasiya şirkətinin (ASİİN) beynəlxalq sertifikatı verilib: 
1. Bakalavriat səviyyəsi üzrə
- Proseslərin Avtomatlaşdırılması mühəndisliyi ixtisası
2. Magistratura səviyyəsi üzrə
- Enerji menecmenti ixtisası
Bakalavr pilləsində ixtisaslar:
-Proseslərin avtomatlaşdırlması mühəndisliyi
-Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
-İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
- Kompüter mühəndisliyi
Magistratura pilləsindəki ixtisaslar:
-Kompüter mühəndisliyi
- İdarəetmədə informasiya sistemləri
- Texnoloji proseslərin və istehsalatların avtomatlaşdırılması
- Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma
- İdarəetmədə informasiya sistemləri (MBA proqramı üzrə)
Doktorantura (fəlsəfə doktoru üzrə) pilləsindəki ixtisaslar:
-Sistemli analiz, idarəetmə və informasiya sistemləri
-İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri 
Fakültənin əsas elmi-tədqiqat istiqamətləri:
-İnformasiya sistemlərinin və elementlərinin tədqiqi və işlənməsi 
-Avtomatlaşdırlmış layihələndirmə, kontruksiyaetmə, modelləşdirmə və idarəetmə alətlərinin nəzəri və praktiki məsələlərinin işlənməsi
-İstehsal proseslərinin avtomatlaşdırlmış idarəetmə sistemlərinin yaradılması
-İkifazalı mühit mexanikasının nəzəri əsasları və konstruksiya elementlərinin hesablanması.
Fakültədə müasir tələblərə cavab verən 8 tədris laboratoriyası fəaliyyət göstərir:
1.Kompüter texnologiyaları və proqramlaşdırma
2.İnformasiya texnologiyaları və sistemləri
3.Elektron çeviriciləri və ölçmələr
4.Avtomatlaşdırma və informasiya texnikası
5.Texniki vəsaitlər və texnoloji ölçmələr
6.Avtomatik tənzimləmə, rəqəmli idarəetmə və lokal sistemlər
7.Standartlaşdırma və ölçmə texnikası
8.Müəssisələrdə əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində universitetlərarası innovasiya şəbəkəsinin yaradılması.
Videokonfrans zalı. SDU-nun xarici ölkələrlə əlaqələrinin genişlənməsində bu fakültənin özünəməxsus yeri var. Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 2004-cü ildən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində, Azərbaycan Texniki Universitetində və Mingəçevir Dövlət Universitetində Almaniyanın Köln Universiteti və Hollandiyanın Heerlen Ali Texniki Məktəbi ilə əməkdaşlıq əsasında Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmış tədris planı üzrəAvtomatlaşdırma və informasiya texnikası ixtisası üzrə bakalavr, 2007-ci ildən başlayaraq Tempus layihəsi çərçivəsində kimya sənayesi üçün Enerji Menecmenti ixtisası üzrə magistr hazırlığına başlanmışdır. Bu layihələr çərçivəsində fakültədə müasir texnika ilə təchiz olunmuş 4 tədris laboratoriyası yaradılıb istifadəyə verilmiş, bakalavriat və magistratura pilləsində tədris olunan fənlərin mühazirə konspektləri və laboratoriya işlərinin metodik vəsaitləri çap olunub kitabxana fonduna daxil edilmiş, 8 müəllim Almaniyada, Hollandiyada və Polşada tədris texnologiyalarını mənimsəmək üçün stajkeçmədə olmuşlar.
TEMPUS layihəsi çərçivəsində görülmüş işlər nəticəsində əldə olunmuş nailiyyətlər fakültənin digər ixtisaslarında da tətbiq edilir. Məsələn: laboratoriya dərslərində MATLAB və Elektroniks Worbekc tətbiqi proqramları paketindən virtual laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsində geniş istifadə olunur.
2010-cu ildə Sumqayıt Dövlət Universiteti “Müəssisələrlə əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində Universitetlərarası innovasiya şəbəkəsinin yaradılması” adlı TEMPUS layihəsinin qalibi olmuşdur.
Layihə çərçivəsində universitetlərarası innovasiya şəbəkəsi yaradılmış, videokonfrans zalıyaradılmış və istifadəyə verilmişdir. Online rejimində məsafədən videogörüntüləri qəbul etmək və ötürmək məqsədi ilə zal tələb olunan müasir tələblərə cavab verən avadanlıqlarla təchiz olunmuş və yüksək sürətli fıber optik internet şəbəkəsinə qoşulmuşdur.
Videokonfrans zalında layihədə iştirak etmiş univetsitetlərlə: Rusiyanın Qubkin adma Rusiya Dövlət Neft və Qaz Universiteti, Tümen Dövlət Neft və Qaz Universiteti, Ufa Dövlət Neft Texnologiya Universiteti, Uxta Dövlət Texniki Universiteti; Ukraynanın Poltava Texniki Universiteti, İvanovo-Frankovsk Milli Texniki Universiteti; Belarusun Belarus Milli Texniki Universiteti, Polotsk Dövlət Universiteti; Böyük Britaniyanın Varvik Universiteti; Polşanın Krakov Universiteti; İsveçin Kral Texnologiya Universiteti və Azərbaycan Dövlət və Sənaye Universiteti innovasiya texnologiyalarının transferinə dair videokonfransların, distant mühazirələrin və s. aparılmasında istifadə edilir. Bunlardan başqa, videokonfrans zalından digər istiqamətlərdə də istifadə etmək nəzərdə tutulur: distant kursların təşkil edilməsi, qiyabi təhsil alan tələbələr üçün distant konsultasiyaların verilməsi, birgə online rejimində elmi konfransların və seminarların aparılması və s.
Fakültədə “Yeni informasiya texnologiyaları və onların tətbiqi” adlı seminar fəaliyyət göstərir ki, burada namizədlik, doktorluq dissertasiya  işləri,  kafedraların və magistrantların elmi-tətqiqat işlərinin nəticələri müzakirə edilərək müvafiq qərarlar qəbul olunur.
Fakültədə aşağıdakı tələbə təşkilatları fəaliyyət göstərir: Tələbə Elmi Cəmiyyəti, Tələbə Şurası, Tələbə Gənclər təşkilatı, Tələbə Azad Həmkarlar təşkilatı.
 
Mühəndislik fakultəsinin kafedraları və elmi-tədqiqat laboratoriyaları
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az