Əsas səhifə | Elmi şura
Elmi şura

Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elmi Şurası Ali Kollegiyal İdarəetmə orqanı olmaqla rektor (sədr), Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektor (sədr müavini), digər prorektorlar, elmi katib, fakültə dekanları, struktur bölmələrin rəhbərləri, Həmkərlar İttifaqı Komitəsinin sədri, tələbə və əməkdaşlardan təşkil edilir.
Elmi Şuranın digər üzvləri  fakültə əməkdaşlarının ümumi yığıncağında gizli səsvermə yolu ilə seçilir və tərkibi universitetin rektoru tərəfindən təsdiq edilir. SDU-da Elmi Şuranın iclasları ildə 10 dəfədən az olmayaraq keçirilir. Bu qrum SDU-nun “Nizamnamə”sini dəyişdirmək, ona əlavələr etmək, universitetin perspektiv inkişaf istiqamətlərini təyin etmək, tədris, elmi fəaliyyət, beynəlxalq əməkdaşlıq və digər mühüm məsələləri müəyyən etmək səlahiyyətinə malikdir. O vaxt aşırı olaraq universitetin tədris və elmi-tədqiqat işlərinin planlarını təsdiq edir, fakültələrin, kafedraların və digər struktur bölmələrin hesabatlarını dinləyir. Elmi Şura mütəmmadi olaraq kafedralarda boş olan professor-müəllim vəzifələrini tutmaq üçün, dekan, kafedra müdiri, şöbə müdiri vəzifələrinə müsabiqə yolu ilə seçki keçirir, professor və dosent elmi adları almaq üçün təqdim olunmuş işləri nəzərdən keçirir və müəyyən olunmuş qaydada təsdiq olunmağa təqdim edir. Elmi Şuranın cari fəaliyyətini onun öz üzvləri içərisindən seçdiyi Elmi katib təmin edir. Elmi Şura tədris ili üçün nəzərdə tutulmuş və təsdiq olunmuş plan üzrə işləyir. Bu planlar Şurada müzakirə edilərək rektor tərəfindən təsdiq edilir. Hal-hazırda Sumqayıt Dövlət Universiteti Elmi Şurasının 49 üzvü vardır. Elmi Şuranın sədri Universitetin rektoru prof. E.B.Hüseynov, Elmi katib prof. A.H.Hüseynovdur.

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
TEL: +994-18 642-16-20
FAKS: +994-18 642-02-70
E-MAIL: info@sdu.edu.az