Əsas səhifə | Tələbə elmi cəmiyyəti
Tələbə elmi cəmiyyəti

Sumqayıt Dövlət Universitetinin (SDU) Tələbə-Elmi Cəmiyyəti (TEC) öz işini Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti İlham Əliyevin və   Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın təhsil elm haqqında dediyi hikmətli sözləri əsasında qurmağa çalışacaq.
Peşəkar kadrların hazırlanması bu gün bizim üçün ən başlıca məsələlərdən biridir.
İlham Əliyev
Təhsil ölkəmizdə priotitet sahədir və onun inkişafına xüsusi diqqət ayrılır, gənc nəslin biliklərə mükəmməl yiyələnməsi üçün bütün lazımı addımlar atılır.
Mehriban Əliyeva
Hazırda Azərbaycan təhsilində,  o cümlədən SDU-da proseslər sürətlə aparılır və bu sahəyə dövlət qayğısı getdikcə artır. Büdcə vəsaitlərində təhsilə ayrılan pay ordu quruculuğundan sonra ikinci yerdə gəlir. Bu gün təhsildə müşahidə edilən müsbət göstəricilər uzun illərdir aparılan islahatların və təhsil konsepsiyasının düzgün qurulmasının nəticəsidir. Elm və texnologiyanın təsiri altında sürətlə dəyişən cəmiyyətdə qarşıya çıxan problemləri həll etmək üçün təhsil insanlara yeni biliklər və vərdişlər öyrətməlidir. Yeni təhsil sisteminin əsas prinsipi şəxsiyyətin diqqət mərkəzinə gətirilməsidi. Təhsil islahatları sistemə liberal dəyərlərə üstünlük verilməsi, kəmiyyət-keyfiyyət münasibətlərinin yeni siyasi şəraitə uyğun dəqiqləşdirilməsi kimi yeniliklər gətirir. 
Tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinə Tələbə-Elmi Cəmiyyəti vasitəsilə cəlb olunmasına SDU-nun rektoru hörmətli Elxan müəllim  xüsusi fikir verir. Onun diqqət və qayğısı nəticəsində tələbələrin rahat işləməsi üçün  Elmi hissədə laboratoriya yaradılıb.
TEC-in əsas məqsədi ali təhsilli mütəxəssislərin hazırlanmasının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş elmi-təşkilati tədbirlərin həyata keçirilməsi, elmi-texniki potensialın qorunub saxlanılması və təhsil alanların elmi tədqiqat fəaliyyətinin yeni sosial iqtisadi şəraitə uyğunlaşdırılmasında ali təhsil müəssisələrinin işinə kömək etməkdən ibarətdir.
Biz çalışacağıq ki, bu məqsədlərə nail olaq, respublikamızdan kənarda keçirilən tələbə konfranslarında,  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Təhsil işçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin birgə tədbiri olan ali məktəb tələbələrinin fənn olimpiyadalarında, eləcə də digər ali məktəblərdə keçirilən elmi-praktik konfranslarda SDU-nun TEC-i öz  layiqli yerini tutsun. 
Sumqayıt Dövlət Universitetinin son bir ilinə nəzər salsaq görərik ki, fəaliyyətimizdə ürəkaçan yeniliklər baş vermişdir. Qazanılan nailiyyətlərin kökündə isə elmimizə, təhsilimizə göstərilən dövlət qayğısı durur. Tələbələrin bilik səviyyəsini, tədrisin stimulunu artırmaq üçün SDU-da  müntəzəm olaraq yeni  addımlar atılır. Dövlət başçısının Tələbə Elmi Cəmiyyətinin  fəaliyyətinin artırılmasına dair imzaladığı müvafiq sərəncama cavab olaraq tədbirlər planı hazırlanmışdır.  Bu ilki tədris ilindən başlayaraq bu işlər  uğurla davam etdirilir.
 05 dekabr 2014-cü ildə SDU TEC təsis konfransı keçirilmiş, Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 27 iyun 2014-cü il tarixli, 752 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş Tələbə Elmi Cəmiyyəti haqqında Nümunəvi Əsasnaməyə əsasən SDU-nun Tələbə Elmi Cəmiyyətinin Əsasnaməsi qəbul edilmiş, Bərk cisimlər fizikası kafedrasının dosenti İ.G.Paşayevi  SDU TEC-in elmi rəhbəri və 19-nəfərdən ibarət Şura üzvləri  aşağıdakı tərkibdə seçilmişdir:
Filologiya fakültəsi
Səmədli Nurlan qr 952 (TEC Şurasının sədri)
Abasov Həzrət qr 964
İbarhimova Yaqut qr 965
Kimya və biologiya fakültəsi
Qaralıyeva Məryəm  qr.352 (TEC Şurasının katibi)
Süleymanlı Ulduz qr 352
Qaffarova Aynur qr 351       
Riyaziyyat fakültəsi 
Məmmədova Şəfəq qr. 454 
Qədirli Nigar qr 462
Fizika və Elektroenergetika fakültəsi
İlyasova Zülfiyyə qr 554
Hacıyev Zaur qr T-58
Şahbalayeva Lalə qr. 544 

Mühəndislik fakültəsi
Suvarova Sevda qr 652
Hacızadə Təranə qr 651
İqtisadiyyat və idarəetmə 
Hüseynova Gülşən qr 763
Eminzadə Məhəmməd qr 753
Heydərov Zülfiqar qr 762
Tarix fakültəsi
Veriyeva Toğrul qr 853
Nağıyev Emil qr 853
Ötən bir il 05.12.2014-03.12.2015 müddət ərzində, sentyabr-dekabr aylarında təşkilati işlər həyata keçirilmişdir. Universitet Tələbə Elmi Cəmiyyətinin strukturu yenidən formalaşaraq fakültə və universitet TEC şuraları yaradılmış və şuralar fəaliyyətə başlamışdır. Bu gün SDU-nun TEC-i elmi axtarışlara həvəs göstərən 656-dan çox tələbəni öz sıralarında birləşdirir. Fakültələr üzrə tələbə elmi cəmiyyətlərinin səmərəli işini təşkil etmək, kafedralarla, tələbə elmi-tədqiqat işlərinin rəhbərləri ilə sıx əlaqələrin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə TEC-ə elmi rəhbərlər təyin olunmuşdur. Tədris ili ərzində həyata keçirilən tələbə elmi-tədqiqat işlərinin ümumi nəticəsi kimi Sumqayıt Dövlət Universiteti Tələbə Elmi Cəmiyyəti üzvlərinin universitetin müvafiq struktur bölmələrində təşkil edilmiş Tələbə Elmi Seminarlarında dinlənilən məruzələri əhatə edən, bir növ hesabat xarakteri daşıyanvə ilk təcrübəmiz olan “Sumqayıt Dövlət Universiteti Tələbə Elmi Cəmiyyətinin Seminar materialları toplusu” nəşr olunmuşdur.Toplunun bir nüsxəsini universitetimizin rektoru prof. Elxan Hüseynov Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarova təqdim etmişdir. Topluya universitetin 7 fakültəsində, 44 kafedrasında və 6 elmi tədqiqat laboratoriyasında yerinə yetirilmiş, fevral-may aylarında fakültələr üzrə tələbə elmi seminarlarında və universitetin yekun elmi seminarında dinlənilmiş məruzələrdən seçilən 78 məruzə daxil edilmişdir. Bu seminarlarda fərqlənən tələbələr respublikadan kənarda Beynəlxalq konfraslarda iştirak etmək hüququnu əldə etmişlər.Voronej Dövlət MeşəTexniki Universitetinin keçirdiyi “Texniki və riyaziyyat“elmlər üzrə Beynəlxalq Gənclər Forumuna SDU-nun 22 tələbəsinin elmi məqalələri çap olunmuşdur. Bu konfransın plenar iclasında 6 universitetin çıxışı nəzərdə tutulmuşdur, sevindirici haldır ki, SDU TEC-nin elmi rəhbərinin Azərbaycan Dövlət Universitetlərində TEC-in fəaliyyəti haqqında məruzəsi salınmışdır. Tələbələrimizdən üçü 08.11.2015 tarixindən 12.11.2015 tarixinə qədər bu konfransda iştirak etmişlər. TEC-in üzvləri Fizika və elektroenergetika fakültəsinin IV kurs tələbəsi Əfsanə Əsgərli(elmi rəhbəri dos.Paşayev İ.G) “Анализы получения диодов Шоттки и изготовление солнечныx элементов на основе p-n перехода с применением аморфного металлического сплава” və mühəndislik fakültəsinin IV kurs tələbələri Sevda Suvarova (elmi rəhbəri-Cəfərova Ş.M) “Интеллектуальная система проектировщика для автоматизации комплексного проектирования технических систем “ , Emin Abdullayevin (elmi rəhbəri prof.Məmmədov C.F) “Разработка алгоритма оценка времени в моментэ вакуации населения с применение мнечетких алгебраических сетейпетри” mövzularında məruzə ilə çıxış ediblər. Təqdim olunan məruzələr konfrans iştirakçılarının böyük marağına səbəb olmuşdur.Verilən suallar tələbələrimiz tərəfindən dolğun cavablandırılmışdır.Tədbirin sonunda tələbələrimizə uğurlu çıxışlarına görə sertifakatlar və xüsusi mükafatlar verilib. Bu konfransın davamı olaraq 2016-cı ildə Humanitar fənlər üzrə Beynəlxalq konfrans keçiriləcək. SDU tələbələri konfrans a iştirak etmək üçün hazırlaşırlar. 

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
TEL: +994-18 642-16-20
FAKS: +994-18 642-02-70
E-MAIL: info@sdu.edu.az