Əsas səhifə | Əcnəbi tələbələr üçün təklif olunan ixtisaslar və təhsil haqqı
Əcnəbi tələbələr üçün təklif olunan ixtisaslar və təhsil haqqı

İxtisasın adı Təhsil müddəti Təhsil haqqı (USD)
Riyaziyyat fakültəsi
1. Riyaziyyat müəllimliyi 4 1000$
2. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 5 1000$
Fizika və elektroenergetika fakültəsi
1. Fizika 4 1000$
2. Elektroenergetika mühəndisliyi 4 1000$
3. Elektrik mühəndisliyi 4 1100$
Mühəndislik fakültəsi
1. Kompüter mühəndisliyi 4 1100$
2. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi 4 1100$
İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi
1. İqtisadiyyat 4 1100$
2. Dünya iqtisadiyyatı 4 1200$
3. Biznesin idarəedilməsi 4 1200$
4. Mühasibat uçotu və audit 4 1200$
Kimya və biologiya fakültəsi
1. Kimya 4 1200$
2. Kimya mühəndisliyi 4 1200$
3 Kimya və biologiya müəllimliyi 5 1000$
Tarix fakültəsi
1. Tarix 4 1100$
2. Tarix və cografiya müəllimliyi 5 1200$
Filologiya fakültəsi
1. Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) 4 1400$
2. Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) 4 1200$
3. Psixologiya 4 1200$
4. Təhsildə social psixoloji xidmət 4 1200$
5. İbtidai sinif müəllimliyi 4 1200$
Hazırlıq kursu (bütün ixtisaslar üzrə) 1 800$

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
TEL: +994-18 642-16-20
FAKS: +994-18 642-02-70
E-MAIL: info@sdu.edu.az