Əsas səhifə | Tarix və coğrafiya
Tarix və coğrafiya

2000-ci ildə Tarix−filologiya şöbəsi kimi fəaliyyətə başlamış, 2001-ci ildə Tarix−filologiya fakültəsinə çevrilmiş, 2003-2014-cü illərdə müstəqil Tarix fakültəsi kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2014-cü ildən Tarix və coğrafiya fakültəsi adlanır. Fakültəyə yarandığı gündən t.e.d., prof.A.B.Baxşəliyev rəhbərlik edir. 

Fakültədə 9 professor, 23 dosent, 8 baş müəllim, 14 müəllim, 2 nəfər assistent  çalışır, 5 doktorant və 4 dissertant elmi işlə məşğul olur.
Fakültədə tədris əyani və qiyabi formada apaılır. Hal-hazırda fakültədə bakalavr pilləsində 856 tələbə ( onlardan 805 tələbə əyani, 51 tələbə qiyabi təhsil alır), magistratura pilləsində isə 32 magistrant təhsil alır.
Fakültədə 4 kafedra fəaliyyət göstərir:
-Azərbaycan və Şərqi Avropa xalqları tarixi
-Tarix və onun tədrisi metodikası
- Coğrafiya və onun tədrisi metodikası
- Fəlsəfə, sosiologiya və politologiya 
Bakalavr pilləsindəki ixtisaslar:
-Tarix
-Tarix müəllimliyi
-Tarix və coğrafiya müəllimliyi
-Coğrafiya müəllimliyi
-Sosiologiya
-Politologiya
Magistratura pilləsindəki ixtisaslaşmalar:
-Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi
-Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi
-Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi
-Tarix fənninin tədrisi metodologiyası və metodikası
-İdarəetmənin sosiologiyası
-Azərbaycanın fiziki coğrafiyası
-Coğrafiya fənninin tədrisi metodologiyası və metodikası
Fakültənin əsas elmi istiqamətləri:
-Azərbaycan tarixinin aktual problemlərinin araşdırılması
-Tarixin tədrisinin yeni metod və üsullarının öyrənilməsi
-Sosial fəlsəfənin müasir problemləri
-Şəhərlərin iqlim şəraiti və onun havanın antropogen çirklənməsində rolunun tədqiqi
-Orta şəhərlərin iqtisadi-sosial vəziyyəti və onların tənzimlənməsi yollarının öyrənilməsi 
- Azərbaycan Respublikasının sosial siyasətinin mühüm prioritetləri
Fakültə AMEA-nın Tarix, Coğrafiya, Arxeologiya və Etnoqrafiya institutları, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti və digər ali təhsil ocaqları, bir sıra elmi-tədqiqat mərkəzləri ilə işgüzar və səmərəli elmi-pedaqoji əlaqələr saxlayır.
 
Tarix və coğrafiya fakultəsinin kafedraları və elmi-tədqiqat laboratoriyaları
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az