Əsas səhifə | Haqqımızda
Haqqımızda
Universitetin son bir ilinə nəzər salsaq, görərik ki, fəaliyyətimizdə ürəkaçan yeniliklər baş vermişdir. Qazanılan nailiyyətlərin kökündə isə elmimizə, təhsilimizə göstərilən dövlət qayğısı durur. Xalqımızın əbədiyaşar oğlu, dahi şəxsiyyət Heydər  Əliyev bütün dövrlərdə bu sahənin inkişafına daim diqqət yetirmiş, milli kadr hazırlığına böyük önəm vermişdir. 
Ulu öndərdən sonra onun siyasi kursunu bütün sahələrdə inamla davam etdirən möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin son onillikdə elmin, ali təhsilin inkişafı, mövcud problemlərin həlli istiqamətində həyata keçirdiyi məqsədyönlü tədbirlər SDU-nun fəaliyyətinin müasir səviyyədə qurulmasına və inkişafına təkan vermişdir. Dövlət başçısının 24 oktyabr 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” bilavasitə ölkəmizdə qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan müasir təhsil sisteminin yaradılması üçün başlıca istiqamətləri müəyyənləşdirmişdir.
Dünyanın, eləcə də Avropa ölkələrinin universitetlərinin əksəriyyəti nəzəri biliklərdən çox, təcrübəyə daha çox diqqət yetirirlər. Ölkə prezidentinin 4 may  2009-cu il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya ” elmi-texniki infrastrukturunun modernləşdirilməsi, elmin, təhsilin və istehsalatın inteqrasiyasının təmin edilməsi, innovasiya fəaliyyəti infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, o cümlədən texnoparkların, texnoloji mərkəzlərin genişləndirilməsi əsas vəzifə kimi qarşıya qoyulub. 
Bu baxımdan Sumqayıt Dövlət Universitetinin bacarıqlı və yüksək intellektə sahib olan tələbələrinin nəzəri biliklərini bu müəssisələrdə təcrübədən keçirməsi məqsədə uyğundur. Sumqayıt Texnologiyalar Parkının və “Azərkimya ” İB-nin müəssisələri ilə işbirliyi yaradılır. Azərbaycan Polimer Materialları İnstitutu ilə SDU arasında təhsil-elmi-istehsalat  çərçivisində elmi-təcrübi əməkdaşlıq üzrə istiqamətlər müzakirə edilmiş və hədəflər müəyyənləşdirilmişdir. PMİ-də universitetimizin baza kafedrasının yaradılması əlaqələrin möhkəmlənməsinə, eyni zamanda milli təhsilimizin inkişafına töhfələr verəcəkdir.
Onu da qeyd edək ki, əmək bazarı öyrənilməklə, pedaqoji və mühəndis kadrları hazırlayan yeni ixtisaslar yaradılmışdır.
Xarici dil, riyaziyyat və informatika, tarix və coğrafiya, ibtidai sinif, məktəbəqədər təlim və tərbiyə, kompüter elmi üzrə ixtisaslara tələbə qəbulu həyata keçirilmişdir. Bundan əlavə, dörd fakültədə rus dili ixtisasları açılmışdır. 
Tələbələrin bilik səviyyəsini, tədrisin stimulunu artırmaq üçün addımlar atılır. Bu məqsədlə tələbələrlə qarşılıqlı iş qurulur. Dövlət başçısının Tələbə Elmi Cəmiyyətinin fəaliyyətinin artırılmasına dair imzaladığı müvafiq sərəncama cavab olaraq tədbirlər planı hazırlanmışdır.  Builki tədris ilindən başlayaraq bu işi  uğurla davam etdirəcəyik.
Təhsil Nazirliyinin  bu sahəyə göstərdiyi diqqət və qayğını, köməkliyi xüsusilə qeyd etmək istəyirik. Nazirliyin xətti ilə qısa vaxt ərzində bir çox layihələr həyata keçirilmiş, proqramlar hazırlanmışdır. “Sabahın qrupları” layihəsi buna əyani misaldır.  Qrup sabahı düşünən, elmi, təhsili idarə etməyi bacaran tələbə gəncləri öz ətrafında birləşdirir. 
Pedaqoji kadr hazırlığı üstünlük təşkil etdiyindən tədrisin müasir səviyyədə qurulması və gələcək müəllimlərin də bu səviyyədə yetişməsinə ciddi yanaşılır.  Bildiyimiz kimi, orta məktəblərdə təhsilin bütün pillələri üzrə kurikulumların inkişafı hədəf kimi əhatə olunur. Artıq VII siniflərə qədər tədris bu sistemlə aparılır. Növbəti illərdə isə bu sistemə qoşulma prosesi sürətləndiriləcəkdir. Bir neçə pedaqoji ixtisası birləşdirən tədris-metodika kafedralarımız vardır.  Təhsil Nazirliyinin yaxından köməkliyi ilə  ixtisas müəllimləri üçün bir aylıq kurslar təşkil elədik  və onlara sertifikatlar verildi. Metodikanın dərindən öyrənilməsində nəzəri biliklərlə yanaşı, praktika da vacibdir.
Qısa zaman kəsiyində təhsil ocağında yüksək tələblərə cavab verən, dünya əmək bazarına çıxa biləcək kadr hazırlamaq üçün sanballı işlər görülmüşdür. Artıq yüksək texniki tələblərə cavab verən  və Avropa təhsil sisteminin standartlarına uyğun gələn laboratoriyalar təşkil olunub. Hazırda universitetin mühəndislik fakültəsində  TEMPUS layihələri üzrə də laboratoriyalar yaradılıb və yüksək avadanlıqlarla təchiz olunub. Bundan başqa, 37 auditoriyada proyektorlar quraşdırılıb, elektron lövhələr yerləşdirilib. Bunlar həm vaxta qənaətin, həm də tədrisin keyfiyyətinin yüksək səviyyəsini göstərir.
SDU-da təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması istiqamətində də ciddi işlər görülür. Sürətli internet şəbəkəsinə qoşulma imkanı tələbə və müəllimlərin  tədrisin prosesində  yeni texnologiyalarla  təhsil almasına, normativləşməsinə şərait yaradır. Tədris laboratoriyaları  modernləşdirilmiş, “LABVieW”  proqramı ilə işləyən laboratoriyalar təşkil olunmuşdur.
Tədrisin keyfiyyətinin qaldırılması üçün kitabxananın müasir səviyyədə qurulması və zənginləşdirilməsi də olduqca vacibdir. Son dövr ərzində Respublika Milli Kitabxanasından və digər qurumlardan 3000-ə yaxın dərs vəsaiti, monoqrafiyalar alınmışdır. Hazırda isə elektron kitabxana sistemi yaradılmaqdadır. Gələcəkdə elektron kitabxanaların mərkəzləşdirilməsi də nəzərdə tutulur. 
SDU-nun rektoru E.Hüseynovun beynəlxalq əlaqələr barəsində fikirləri: “SDU-nun mühüm uğurlarından biri də onun beynəlxalq əlaqlərinin müasir dövrün tələblərinə uyğun qurulması və inkişaf etdirilməsidir. Bu sahədə əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədilə bu ilin iyun ayında Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi yaratmışıq. Şöbənin əsas fəaliyyət istiqaməti beynəlxalq elm, tədris proqramlarına qoşulmaq, müəllim və tələbələrin xarici ölkələrin aparıcı universitetlərində iştirakını təmin etməkdən ibarətdir.
Hazırda universitetimiz Avropa İttifaqının 4 TEMPUS layihəsində iştirak edir. Proqramda ən vacib işlərdən biri Azərbaycan üçün mühəndis təhsilində tədris prosesinin Boloniya prosesinə uyğunlaşdırılmasıdır. Burada məqsəd mühəndis ixtisasını Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq və onların sertifikatlarını almaqdan ibarətdir.
Avropa-Asiya və Xəzəryanı  Dövlətlərin Universitetləri Assosiasiyalarına üzv qəbul olunmağımızla bağlı həmin qurumlara müraciət etmişik. Sentyabr-oktyabr aylarında keçiriləcək konfransda SDU-nun və Xəzəryanı  Dövlətlərin Universitetləri Assosiasiyasına üzv seçilməsi gələcəkdə aparıcı elm  və ali təhsil müəssisələri ilə təcrübə mübadiləsinin aparılmasına, işbirliyinin qurulmasına geniş imkanlar yaradacaqdır.
Universitetdə təmir və yenidənqurma işləri tam başa çatdırılmışdır. Auditoriyalar  səliqəyə salınmış, texniki avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Yeməkxana genişləndirilmiş  və şəraiti yaxşılaşdırılmışdır. Bundan başqa, müəllim və tələbələri narahat edən bir çox məsələlər öz müsbət həllini tapmışdır. Fakültələrin komplektləşdirilməsi başa çatdırılmışdır. Tələbələrin bir korpusdan digər korpusa gedib-gəlmələrinin qarşısını almaq məqsədi ilə bu cür təşkilati işlər aparılmışdır. Bu da vaxt itkisinin qarşısını almaqla, tədrisin səmərəliliyini artırır. Müəllim və tələbələr kompüter sistemindən də yararlana biləcəklər. Yeni qazanxana quraşdırmaqla, istilik sistemi tam qaydaya salınmışdır. Sanitar qovşaqlar, demək olar ki, yenidən qurulmuşdur.
Fəxrlə deyə bilərik ki, bu gün respublikamızda təhsilin, elmin inkişafı üçün geniş maddi-intellektual resurslar mövcuddur. Bundan səmərəli istifadə isə ölkə rəhbərinin müəyyənləşdirdiyi başlıca prioritetlərdən biridir. SDU-nun çoxsaylı professor-müəllim heyəti ürəkdən inanır ki, Azərbaycan xalqını firavan gələcəyə aparan bu siyasət nəticəsində milli kadr hazrlayan universitetimiz nüfuzlu ali məktəblərdən birinə çevriləcəkdir”.
AZ 5008, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri, 43-cü məhəllə.
Tel: (+994-18) 644-89-01, 642-02-70, 497-80-62. Faks: (+994-18) 642-02-70
 
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az