Əsas səhifə | Doktorantura və magistratura şöbəsi
Doktorantura və magistratura şöbəsi

Az.NKİ-in Sumqayıt filialı Ali Texniki Təhsil Məktəbi müstəqil Azərbaycan Sənaye İnstitutuna (ASİ) çevrildikdən sonra 1992-ci ildə ali məktəbdə Aspirantura şöbəsi yaranmışdır. Aspirantura şöbəsində yalnız 2 ixtisas – texnika və kimya elmləri sahələri üzrə mütəxəssis hazırlığı aparılmışdır. 
Azərbaycan təhsil sistemində magistr hazırlığı 1997-ci ildə başlandıqdan sonra 1998-ci ildə Aspirantura və magistratura şöbəsi yaradılmışdır. 2000-ci ildə ali məktəb universitet statusu aldıqdan sonra şöbənin işi daha da canlanmışdır. Belə ki, hər il ali məktəb  magistrantlarının respublika elmi konfransının keçirilməsi məhz bizim universitetə həvalə edilmişdir. 2001-ci ildə magistrantların I Respublika elmi konfransında 8 ali məktəbdən 6 bölmə üzrə 133 nəfər iştirak etmişdirsə, 2014-cü ildə XIV Respublika elmi konfransında 15 ali məktəbdən 770 nəfərdən çox magistrant iştirak etmişdir. Universitet magistratura pilləsində 28 istiqamət 53 ixtisaslaşma üzrə 250 dən yuxarı magistrant, o cümlədən 30 yaxın əcnəbi magistrantlar  təhsil alır. Hal-hazırda universitetdə 9 ixtisas üzrə 40-dan çox doktorant və 35-dən çox dissertant fəlsəfə doktoru elmi adı almaq üçün müvəffəqiyyətlə elmi-tədqiqat işi aparır. 2010-cu ildə Aspirantura və magistratura şöbəsinin Doktorantura və magistratura şöbəsi adlandırılmışdır. 
2015-ci ildən Doktorantura və magistratura şöbəsinə  dos. Ramiz Ağəli oğlu Hüseynov rəhbərlik edir.
Doktorantura və magistratura şöbəsində 3 əməkdaş çalışır.
Baş metodist vəzifəsində Şəhla Vəkil qızı Cəmilzadə çalışır. O,  2002-ci ildə ADNA-nın Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə ixtisasını bakalavr pilləsi üzrə, 2006-cı ildə SDU-nun Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə ixtisasını magistratura pilləsi üzrə bitirmişdir. SDU-nun Müəssisələrin təşkili və idarə olunması ixtisası üzrə dissertantıdır.  Metodist  vəzifəsində Aybəniz Haqverdi qızı Yaqnaliyeva çalışır. O, 1987-ci Sumqayıt Politexnik Texnikomunu bitirmiş,1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirmişdir.
Operator vəzifəsində Rəşad Mübariz oğlu Rüstəmli çalışır. O, 2011-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini bakalavr pilləsi üzrə, 2014-cü ilde ADNA-nın magistratura pilləsi üzrə bitirmişdir.

                                                                       2014/2015 tədris ilində
                                                        Doktorantura və magistratura şöbəsində 
                                                        İxtisaslar üzrə ixtisaslaşmaların siyahısı
İxtisasın 
şifri                                                                   İxtisaslaşmaların adı
                                                                            Riyaziyyat fakültəsi 
060501                                                                       Riyaziyyat
                                                                                    Riyazi analiz
                                                                             Hesablama riyaziyyatı
                                                                 Optimallaşdırma və optimal idarəetmə
                                                                                     Riyazi fizika
                                                                                Diferensial tənliklər
060105                                         Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası
060509                                                                   Kompyuter elmləri
                                                                                     İnformatika
                                                              Fizika və elektroenergetika fakültəsi 
060503                                                                            Fizika
                                                                           Yarımkeçiricilər fizikası
                                                                 İstilik fizikası və molekulyar fizika
                                                           Yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika
060104                                    Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
060608                                                     Elektroenergetika mühəndisliyi
                                                                               Elektrik təchizatı
                                                                                  (sahələr üzrə)
                                                                               Elektroenergetika
                                                                             (TEMPUS layihəsi)
060626                                                              Elektrik mühəndisliyi
                          Sənaye qurğuları və texnoloji komplekslərin avtomatikası və elektrik inteqalı
                                                                    Kimya və biologiya fakültəsi 
060504                                                                           Kimya 
                                                                                 Qeyri-üzvi kimya
                                                                                       Üzvi kimya
                                                                                       Fiziki kimya
                                                                                     Analitik kimya
                                                             Yüksək molekullu birləşmələr kimyası
                                                                                     Elektrokimya 
                                                                                      Neft kimyası
 060110                                     Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
060641                                                                Kimya mühəndisliyi
                                                          Əsas üzvi sintezin kimyası və texnologiyası
060510                                                                    Ekologiya ixtisası
                                                        Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası
060649                                                              Ekologiya mühəndisliyi
                             Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyyatlardan səmərəli istifadə olunması                                                                                                                                                                                                                                                                            (TEMPUS proqramı üzrə)
060651                            Fövqalədə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi
                                            Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi (TEMPUS proqramı üzrə)
060505                                                                              Biologiya
                                                                                     Bitki fiziologiyası
                                                                                             Botanika
                                                                                            Mikologiya
060109                                      Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
                                                                                    Filologiya fakültəsi 
060201                                                                             Filologiya
                                                                                  Azərbaycan ədəbiyyatı
                                                                                     Ədəbiyyatşünaslıq
                                                                                (türk xalqları ədəbiyyatı )
                                                                                         Azərbaycan dili
060101                       Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası
                                                                            Tarix və coğrafiya fakültəsi 
060206                                                                                    Tarix
                                                                 Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi
                                                              Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi
                                                                     Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi 
                                                    Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
060210                                                                            Sosiologiya
                                                                         İdarəetmənin sosiologiyası
060506                                                                               Coğrafiya
                                                                         Azərbaycanın fiziki coğrafiyası
                                                                            İqtisadi və sosial coğrafiya
060112                                 Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
                                                                                  Mühəndislik fakültəsi
060632                                  Informasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
                                                                     İdarəetmədə informasiya sistemləri
                                                                      Idarəetmədə informasiya sistemləri  
                                                                                  (TEMPUS proqramı üzrə)
060631                                                                     Kompüter mühəndisliyi
                                                                                   Kompüter mühəndisliyi
060628                                              Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
                                                       Texnoloji proseslərin və istehsalatın avtomatlaşdırılması
060647                                        Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
                                                                    Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma 
                                                                                         Enerji menecmenti
                                                                                         (TEMPUS layihəsi)
                                                                            İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi 
060407                                                                                   Menecment
                                                                                      Heyətin idarə edilməsi
                                                                                           Strateji idarəetmə
060409                                                              Biznesin təşkili və idarə edilməsi
                                                                             Biznesin təşkili və idarə edilməsi
060402                                                                      Mühasibat uçotu və audit
                                                                 Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit
060401                                                                           Dünya iqtisadiyyatı
                                                                                                Gömrük işi
                                                                                Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 
060641                                                                   Kimya mühəndisliyi
                                                                         Polimerlərin kimyəvi texnologiyası
060649                                                                    Ekologiya mühəndisliyi
                                 Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
060201                                                                                Biologiya
                                                                                              Genetika 
                                                                                          Mikrobiologiya
060201                                                                                 Filologiya
                                                             Ədəbiyyatşünaslıq (Avropa ölkələri ədəbiyyatı)
                                                                             Dilünaslıq (İngilis dili üzrə)

 

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
TEL: +994-18 642-16-20
FAKS: +994-18 642-02-70
E-MAIL: info@sdu.edu.az