Əsas səhifə | Filologiya
Filologiya

Filologiya fakültəsində 130 nəfər professor-müəllim heyəti, o cümlədən 9 nəfər f.e.d. professor, 18 nəfrə f.e.d. dosent, 34 nəfər b/m , 50 nəfər müəllim çalışır. 
Hazırda fakültədə 14 doktorant və 11 dissertant elmi işlə məşğul olur. 2014-cü ildən fakültənin dekanı fil.ü.fəl.dok. dosent Həmzəyeva Sevinc Səyyad qızıdır.
Fakültədə tədris əyani və qiyabi formada aparılır. Fakültədə 1008 nəfər bakalavr (873 nəfər əyani və 135 nəfər qiyabi) və 30 nəfər magistatura (24 nəfər əyani və 6 nəfər qiyabi) pilləsində təhsil alır.
Bakalavr pilləsində ixtisaslar:
-Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
-Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
-Psixologiya
-Məktəbəqədər təlim və tərbiyə
-İbtidai sinif müəllimliyi
-Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)
-Təhsildə sosial-psixoloji xidmət
-Musiqi müəllimliyi (fortepiano, tar, kamança, qarmon, saz)
Magistatura pilləsində ixtisaslar:
-Azərbaycan dili
-Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası
-Azərbaycan dilçiliyi
-Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə)
-Azərbaycan ədəbiyyatı
-Ədəbiyyatşünaslıq ( Avropa ölkələri ədəbiyyatı)
-Ədəbiyyatşünaslıq (Türk xalqları ədəbiyyatı)
Doktorantura (fəlsəfə doktoru üzrə) pilləsindəki ixtisaslar:
-Azərbaycan dilçiliyi
-Azərbaycan ədəbiyyatı
Fakültənin əsas elmi-tədqiqat istiqamətləri:
-Müasir Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatının qaynaqları, təşəkkül və inkişaf qanunauyğunluqları;
-Azərbaycan dili və ədəbiyyatının öyrənilməsi istiqamətləri;
-Azərbaycan dilinin onomologiyası və nitq mədəniyyətini inkişafı;
-Xarici dillərin (ingilis və alman) tədrisi problemləri, müqayisəli dilçilik, dünya ədəbiyyatı;
-Rus dilinin tədrisi məsələləri, müqayisəli tipoloji dilçilik, rus ədəbiyyatı;

Filologiya fakultəsinin kafedraları
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
TEL: +994-18 642-16-20
FAKS: +994-18 642-02-70
E-MAIL: info@sdu.edu.az