ELAN

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Sumqayıt Dövlət Universiteti

ştatda boş olan vəzifələri tutmaq üçün

MÜSABİQƏ ELAN EDİR

 

Kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün:

Elektromexanika

Azərbaycan  dili və  onun tədrisi metodikası

Tarix və onun tədrisi metodikası

Xarici dillər

Kafedralar üzrə professor

Neft kimyası və kimya mühəndisliyi – 1 yer

Kafedralar üzrə 0.5 ştat professor

Proseslərin avtomatlaşdırılması – 1 yer

Azərbaycan və хarici ölkələr ədəbiyyatı – 1 yer

Azərbaycan və Şərqi Avropa xalqları tarixi – 2 yer

Kafedralar üzrə dosent

Riyazi analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi – 1yer

İnformatika – 1yer

Fizika və onun tədrisi metodikası – 1 yer

Bərk cisim və yarımkeçiricilər fizikası – 1 yer

Azərbaycan və Şərqi Avropa xalqları tarixi – 1 yer

Tarix və onun tədrisi metodikası – 2 yer

Kafedralar üzrə 0.5 ştat dosent

Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası – 1 yer

Riyazi analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi – 1yer

Fizika və onun tədrisi metodikası – 1 yer

Elektrotexnika və energetika – 1 yer

Neft kimyası və kimya mühəndisliyi – 1 yer

Metrologiya və standartlaşdırma – 1 yer

Maliyyə və mühasibat uçotu – 1 yer

Fəlsəfə, sosiologiya və politologiya – 1 yer

Kafedralar üzrə baş müəllim

Bərk cisim və yarımkeçiricilər fizikası – 2 yer

Elektrotexnika və energetika – 1 yer

Neft kimyası və kimya mühəndisliyi – 1 yer

Mülki müdafiə, tibbi və fiziki hazırlıq – 2 yer

Biologiya və onun tədrisi metodikası – 1 yer

Metrologiya və standartlaşdırma – 1 yer

İqtisadiyyat – 1 yer

Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası – 2 yer

Azərbaycan və хarici ölkələr ədəbiyyatı – 2 yer

Xarici dillər – 2 yer

Pedaqogika və psixologiya – 1 yer

Azərbaycan və Şərqi Avropa xalqları tarixi – 1 yer

Kafedralar üzrə 0.5 ştat baş müəllim

Mülki müdafiə, tibbi və fiziki hazırlıq – 1 yer

Azərbaycan və хarici ölkələr ədəbiyyatı – 1 yer

Pedaqogika və psixologiya – 1 yer

 

Kafedralar üzrə assistent

İnformatika – 1 yer

Bərk cisim və yarımkeçiricilər fizikası – 1 yer

Elektrotexnika və energetika – 1 yer

Kimya və onun tədrisi metodikası – 2 yer

Ekologiya – 1 yer

Mülki müdafiə, tibbi və fiziki hazırlıq – 1 yer

Biologiya və onun tədrisi metodikası – 1 yer

Proseslərin avtomatlaşdırılması – 1 yer

Metrologiya və standartlaşdırma – 1 yer

Maliyyə və mühasibat uçotu – 1 yer

Dünya iqtisadiyyatı və marketinq – 1 yer

Kafedralar üzrə 0.5 ştat assistent

İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma – 1 yer

Kafedralar üzrə müəllim

Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası – 2 yer

Azərbaycan və хarici ölkələr ədəbiyyatı – 3 yer

Xarici dillər – 1 yer

Pedaqogika və psixologiya – 2 yer

Tarix və onun tədrisi metodikası – 2 yer

Kafedralar üzrə 0.5 ştat müəllim

Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası – 1 yer

Azərbaycan və хarici ölkələr ədəbiyyatı – 1 yer

Xarici dillər – 1 yer

Coğrafiya və onun tədrisi metodikası – 2 yer

 

 

Qeyd: Sənədlər bu elan dərc olunan gündən

bir ay müddətində təqdim oluna bilər.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər

sənədlərini mövcud əsasnaməyə müvafiq

olaraq rektorun adına yazılmış ərizə ilə

birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim

etməlidirlər.

 

Az. 5008 Sumqayıt, 43-cü məhəllə,

SDU, otaq 233

 

Əlaqə telefonları: (012 )448-08-37,

          Əlavə: 1-16, (018) 642-15-06

 

        

           Rektorluq

 

 

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az