Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | İqtisadiyyat və İdarəetmə | Maliyyə və mühasibat uçotu
Maliyyə və mühasibat uçotu
Maliyyə və mühasibat uçotu kafedrası 2002-ci ildə Ümumi iqtisadiyyat kafedrasının bazası əsasında yaradılmışdır.Yarandığı ildən kafedrada mühasibat uçotu və audit ixtisası üsrə bakalavr, 2003-cü ildən isə magistr pilləsi üzrə kadr hazırlığı aparılır. 2017-2018-ci tədris ilindən etibarən kafedrada Maliyyə ixtisası üzrə də bakalvr hazırlığı aparılır. 2002-2008-ci illərdə kafedraya i.e.n., dos. K.X.Abdullayev, 2009-2010-cu illərdə i.e.n. Ş.M.İbrahimov, 2011-2015-ci illərdə A.Y.Yəhyayeva rəhbərlik etmişlər. Hazırda kafedraya i.e.n., dosent L.İ.Abdullayev rəhbərlik edir.
Maliyyə və mühasibat uçotu kafedrasında 3 dosent, 6 baş müəllim, 2 assistent fəaliyyət göstərir.
Kafedra əməkdaşları:
1. Abdullayev Loğman İmran oğlu - kafedra müdiri, dosent
2. Yəhyayeva Aynurə Yusif qızı - dosent
3. Əliyeva Aygün Hüseynəli qızı - dosent
4. Əhmədzadə Mehman İmamverdi oğlu – iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
5. İsmayılova Lyudmila Famil qızı -baş müəllim
6. Köçərli Hicran Rafiq qızı - baş müəllim
7. Məmmədova Şəlalə Rəhim qızı - baş müəllim
8. Davudov Bəxtiyar Ağarəhim oğlu – 0,5 ştat baş müəllim
9. Əliyeva Sədaqət Yusup qızı – 0,5 ştat baş müəllim
10. Əmiraslanova Dilarə Əmiraslan qızı – iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, assistent
11. Seyidova Səmirə Rasim qızı - assistent
12. Qurbanova Röya Vilayət qızı - iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, böyük laborant
13. Nəcəfova Çiçək Məhəmməd qızı - böyük laborant
14. Quliyeva Mətanət Gülbala qızı - böyük laborant
15. Quluzadə Çinarə Əlibəy qız - böyük laborant
16. Hüseynzadə Gülşən Qalib qızı - böyük laborant
Kafedrada 1 nəfər doktorant fəlsəfə doktoru proqramı üzrə, 2 nəfər elmlər doktoru proqramı üzrə və 5 magistrant elmi işlə məşğul olur.
Tədris olunan fənlər:
Bаkаlаvriat:
1. Mühаsibаt uçоtu
2. Mаliyyə
3. Mаliyyə bаzаrı
4. Audit
5. Аudit işinin təşkili
6. Mаliyyə uçоtu
7. İdаrəеtmə uçоtu
8. Mаliyyə təhlili
9. İdarəetmə təhlili
10. Maliyyə hesabatlarının təhlili
11. Bеynəlхаlq uçоt və аudit
12. İqtisаdiyyаtın tənzimlənməsi
13. İqtisаdiyyаtın hüquqi tənzimlənməsi
14. Stаtistikа
15. Sоsiаl stаtistikа
16. Büdcə sistemi
17. Sığоrtаnın təşkili
18. Bаnk işi
19. İnkişаf еtmiş ölkələrin vеrgi sistеmi
20. Vergilər və vergitutma
21. İqtisadi informatika
22. Qiymətin əmələ gəlməsi
23. Qiymət və qiymətləndirmə
24. Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları
25. Maliyyə bazarları
26. Pul və banklar
27. Vergi inzibatçılığı
28. Sığorta işi
Magistratura:
1. Mühasibat uçotu və auditin müasir problemləri
2. Mühasibat uçotunun milli standartları
3. Audit və nəzarət
4. Büdcə sistemi
5. Maliyyə hesabatlarının təhlili
6. Büdcə-vergi münasibətləri
7. Ticarət və ictimai iaşədə mühasibat uçotu
8. Mühasibat uçotunun informasiya texnologiyaları
9. İdarəetmə uçotu (MBA)
10. Maliyyə uçotu (MBA)
11. İdarəetmə uçotu və nəzarət sistemi (MBA)
12. Maliyyə hesabatı və təhlili (MBA)
13. Maliyyə hesabatının təhlili (MBA)
Kafedrada görkəmli alimlərdən akademik, i.e.d. Ə.X.Nuriyev, i.e.d., prof. Q.S.Süleymanov, i.e.d., prof. Q.Ə.Səfərov, i.e.d., prof. R.P.Sultanova çalışırlar.
Kafedra Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının qərarı ilə 2017-ci ilin aprelindən Maliyyə və mühasibat uçotu adlandırılmışdır.
Kafedranın elmi istiqamətləri: Mühasibat uçotu və audit
Kafedranın son illərdəki elmi nəşrləri:
Kafedra üzrə 250-dən çox məqalə, o cümlədən 8 məqalə xaricdə çap olunmuşdur. 32 fənn proqramı, 4 metodik vəsaitə qrif alınaraq nəşr olunmuş, 3 dərs vəsaiti nəşr edilmişdir.
Kafedranın əməkdaşları AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, o cümlədən respublikamızın digər ali məktəbələri - ADİU, BDU, ADNA, NDU, Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq Dövlət İqtisad Universiteti, Türkiya Respublikasının İzmir Texnik Universiteti ilə əməkdaşlıq edir, respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərdə birgə iştirak edirlər.
Kafedrada son beş ildə Əliyeva Aygün Hüseynəli qızı, Əmiraslanova Dilarə Əmiraslan qızı və Qurbanova Röya Vilayət qızı dissertasiya işi müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışlar.
Mühasibat uçotu və audit ixtisasını bitirmiş məzunlarımız haqqında:
Abdullayev Elvin Azər oğlu – Azərbaycan Əmanətlərinin sığortalanması fondu, baş mütəxəssis.
Qocayev Məhəmməd Nəriman oğlu – Muğanbank ASC, baş mütəxəssis.
Məsimova Günel Nurəddin qızı – SOCAR Azərkimya İB, aparıcı mühasib.
Nuriyev Faiq Əbülfət oğlu – İqtisadiyyat Nazirliyi Strateji planlaşdırma və proqnozlaşdırma şöbəsi, məsləhətçi.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az