Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Şöbələr
Şöbələr

Müəssisənin idarə edilməsi

S/s

Soyadı, adı, atasının adı

Vəzifəsi

1.

Pirquliyeva Mətanət Səfər

Direktor

2.

Qurbanov Əsəd Allahverdi

Tədris işləri üzrə direktor müavini

3.

İsmayılov Mehman Oruc

Tərbiyə işləri üzrə direktor müavini

4.

Abdullayev Nizami Astan

Təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini

5.

Xəmmədova Arzu Hüseyn

Tədris hissə müdiri

6.

Qasımov Samiddin Həmzə

Gündüz şöbə müdiri

7.

Fətdayeva Zərxanım Həşim

Gündüz şöbə müdiri

8.

Musayeva Sevda Fərəc

Gündüz şöbə müdiri

9.

Həsənov Mədəd Rza

İstehsalat təcrübəsinin rəhbəri

10.

Binnətova Rəna Məhəmməd

Qeydiyyat, qiymətləndirmə və monitorinq şöbəsinin müdiri

11.

Bayramova Sevinc Qadir

Qiyabi şöbənin metodisti

12.

Abdullayev Adil Abdulhəşim

Hərbi səfərbərlik üzrə mühəndis

13.

Şərəfova Zalxa Səməd

Laboratoriya müdiri

14.

Novruzova Təranə Bərxudar

Mülki Müdafiə Qərərgahının rəisi

15.

Astanlı Azər Nizami

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq rəhbəri

16.

Abaslı Xatirə Cavanşir

Baş mühasib

Pedaqoji şura, direktor, direktor müavinləri, şöbə müdirləri, fənn birləşmə komissiyaları sədrləri tərəfindən həyata keçirilir. Tədris və tədris metodiki işin koordinasiyası kollecin nizamnaməsinə uyğun olaraq, kollecin tədris işləri üzrə direktor müavini, şöbə müdirləri, metodistlər və fənn birləşmə komissiyaları tərəfindən, tərbiyə işlərinə rəhbərlik tərbiyə işləri üzrə direktor müavini tərəfindən, təsərrüfat işlərinə rəhbərlik təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini tərəfindən həyata keçirilir. Kollecin ali orqanı olan Pedaqoji şurada müzakirə olunan məsələlər ümumilikdə tədris müəssisəsinin cari və perspektiv inkişaf problemlərinin həllinə yönəlmişdir. Pedaqoji şuranın iclas protokollarında tədris və təlim-tərbiyə proseslərinin yaxşılaşdırılması barədə kollektiv qarşısında qoyulan əsas məsələlər və vəzifələr öz əksini, demək olar ki, tapmışdır. Pedaqoji şuranın iş planı hər tədris ilinin başlanğıcında hazırlanır, müzakirə edilərək direktor tərəfindən təsdiq edilir. Pedaqoji şurada imtahan sessiyalarının nəticələri, təcrübələrin gedişi, ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə kadr hazırlığının vəziyyəti, fənn komissiyalarının, qrup rəhbərlərinin, ayrı-ayrı struktur bölmə rəhbərlərinin fəaliyyəti və s. məsələlər müzakirə edilir və müvafiq qərarlar qəbul olunur.
Kollecdə hazırda 3 əyani, 1 qiyabi şöbə və 9 fənn birləşmə komissiyası fəaliyyət göstərir. Şöbələr aşağıdakı kimi formalaşdırılmışdır:

1. Avtomobil nəqliyyatı və energetika şöbəsi.  

Buraya aşağıdakı ixtisaslar daxildir:

 • 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili            - 259
 • 040530 – Yol hərəkətinin təşkili                         - 25
 • 040510 – Elektrik təchizatı                                 - 35

          Cəmi: - 319

2. Mühasibat uçotu və pedaqogika şöbəsi

 • 040401 –Mühasibat uçotu                                  - 134
 • 040402 –Maliyyə işi                                           - 47
 • 040569 –Tikiş məmulatlarının  texnologiyası        - 32
 • 040103 –Peşə təlimi                                           - 19
 • 040510 –Elektrik təchizatı                                  - 47
 • 040110 –Məktəbəgədər təlim və tərbiyə             - 20

          Cəmi: - 299


3. Ekologiya və kompüter şöbəsi

 • 040562 – Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə analitik nəzarət                                       - 98
 • 040546 –Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı    - 107
 • 040545–Kompüter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının təmiri və servis xidməti&rdquo   - 91
 • 040580 –Ətraf  mühitin  qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə                    - 37

  Cəmi: - 333


4. Qiyabi  şöbə

 • 040529 –Nəqliyyatda daşımaların təşkili”             - 35
 • 040530 –Yol hərəkətinin təşkili                            - 36
 • 040510– Elektrik təchizatı                                   - 12
 • 040401 –Mühasibat uçotu                                   - 16
 • 040402 – Maliyyə işi                                        - 28
 • 040545– Kompüter şəbəkələrinin və hesablama
  texnikasının təmiri və servis xidməti                   - 33
 • 040580 –Ətraf  mühitin  qorunması və təbii ehtiyatlardan
  səmərəli istifadə                                          - 21
Cəmi: -181

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az