Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Fəlsəfə doktoru
Fəlsəfə doktoru
Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə ixtisaslar
 
            12-Riyaziyyat
 • 1202.01-Analiz və funksional analiz
 • 1203.01-Kompüter elmləri
 • 1211.01-Diferensial tənliklər
22-Fizika
 • 2211.01-Bərk cisimlər fizikası
 • 2220.01-Yarımkeçiricilər fizikası
 • 2225.01-Radiasiya materialşünaslığı
23-Kimya
 • 2304.01-Makromolekullar kimyası
 • 2314.01-Neft kimyası
33-Texnika elmləri
 • 3303.01-Kimya texnologiyası və mühəndisliyi
 • 3337.01-İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri
 • 3338.01-Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi
 • 3340.01-Elektrotexniki sistemlər və komplekslər
 • 3341.01-Elektrik stansiyaları(elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər
53-İqtisad elmləri
 • 5308.01-Ümumi iqtisadiyyat
 • 5311.01- Müəssisələrin təşkili və idarə olunması
55-Tarix
 • 5502.01-Ümumi tarix
 • 5503.02-Vətən tarixi
57-Filologiya elmləri
 • 5706.01-Azərbaycan dili
 • 5714.01-Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik
 • 5716.01-Azərbaycan ədəbiyyatı
 • 5718.01-Dünya ədəbiyyatı
63-Sosiologiya
 • 6312.01-Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi
72-Fəlsəfə
 • 7207.01-Sosial fəlsəfə
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az