Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Xəzəryanı Dövlət Universitetlərinin Assosiasiyası
Xəzəryanı Dövlət Universitetlərinin Assosiasiyası

1996-ci ildə Rusiyanın Həştərxan Dövlət Texniki Universitetinin, Qorqansk Kənd Təsərrüfatı Elmləri Universitetinin və İranın Təbii Sərvətlər Nazirliyinin  təşəbbüsü ilə Xəzəryanı Dövlətlərin Universitetləri Assosiasiyası yaradılıb. Bu Assosiasiyaya Xəzər hövzəsi ölkələrinin universitetləri və elmi-tədqiqat institutları daxildir.  

18 sentyabr 2014-cü il tarixində Həştərxan Dövlət Universitetində keçirilmiş Xəzəryanı ölkələrin Universitetləri Assosiasiyasının Forumunda Sumqayıt Dövlət Universiteti Assosiasiyaya üzv seçilmişdir. Sumqayıt Dövlət Universitetini  Forumda Elm və İnnovasiyalar üzrə prorektor, prof. R.S.Məmmədov təmsil etmişdir.
Assosiasiyanın tərkibi daim genişlənir. Hazırda Assosiasiyanın üzvləri 50-dən çox universitet və elmi-tədqiqat institutlarını təşkil edir.
 Аzərbaycan Respublikası
1.Бакинский государственный университет  (Baku State University)
2.Азербайджанский технический университет (Azerbaijan technical university) 
3.Ленкоранский государственный университет (Lenkoran State University) 
4.Азербайджанский инженерно-строительный институт (Azerbaijani Architecture and Construction University) 
5.Университет «Хазар»  (Khazar University) 
6.Азербайджанский институт туризма (Azerbaijan Tourism Institute) 
7.Сумгаитский государственный университет (Sumgait state university)
    Rusiya Federasiyası
1.Aстраханский государственный технический университет (Astrakhan State Technical University) 
2.Астраханский государственный университет (Astrakhan State University) 
3.Астраханский филиал МЭСИ (Astrakhan Branch of Moscow Institute of economics, statistics and computer science) 
4.КАСПНИРХ (Caspian fisheries research institute) 
5.Институт прикладной экологии Республики Дагестан (Institute of Applied ecology of Dagestan Republic) 
6.Дагестанский государственный технический университет (Dagestan State Technical University) 
7.Дагестанская сельскохозяйственная академия (Dagestan Academy of Agriculture) 
8.Институт геотермии ДНЦ РАН (Institute of Geothermometry Problems, Dagestan Research Center, RAS) 
9.Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН (Caspian Region Institute of Biological resources, Dagestan Research Center, RAS) 
10.Дагестанский институт народного хозяйства (Dagestan Institute of National Economy) 
11.Дагестанский государственный педагогический институт (Dagestan state pedagogical institute)
12.Калмыцкий государственный университет (Kalmyk State University)
13.Дагестанский государственный университет (Dagestan State University) 
14.Астраханская государственная медицинская академия (Astrakhan State Medical Academy) 
15.Астраханский инженерно-строительный институт  (Astrakhan Construction Engineering Institute)
16.Астраханский филиал «Волжской государственной академии водного транспорта» (Astrakhan branch of Volga state university of water transport)
 İran İslam Respubikası 
1.Горганский университет сельскохозяйственных наук и природных ресурсов (University of Agricultural sciences and Natural resources of Gorgan) 
2.Гилянский университет (University of Guilan) 
3.Мазандаранский университет (University of Mazandaran) 
4.НИИ костистых рыб Каспийского моря (Research Institute of Bony fishes of the Caspian Sea) 
5.Сельскохозяйственный научно-образовательный центр (Agricultural Research and Educational Center) 
6.Центр высшего образования судоходства и морских наук (ИРИ) г.Чобахар (Higher Education Center of Navigation and Marine sciences) 
7.Исследовательский центр водных ресурсов г.Горган (Gorgan Research Center of Water resources) 
8.Организация «Шилат» (Orgnisation "Shilat") 
9.Иранский государственный океанографический центр (Iranian National Center for Oceonagraphy) 
10.Метеорологическая организация Ирана (ИРИ) г.Горган (Gorgan Meteorological Organisation of Islamic Republic Iran) 11. Международный научно-исследовательский институт осетроводства (International Research Institute of Sturgeon) 
12.Образовательный рыбохозяйственный центр «МИРЗА КУЧЕК ХАН» (Mirza Koochek Khan Higher Education Center for Fishery science and Technology) 
13.Исследовательский центр Иранской организации управления водными ресурсами (Research Center of Iranian Organization of Water resources management) 
14.Университет Тарбиат Модарес (Tarbiat Modares University) 
15.Институт Геофизики (Geophysics Institute) 
16.Институт навигационных и морских наук (Institute of Navigation and Marine sciences) 
17.Государственный университет сельского хозяйства и природных ресурсов г.Сари (University of Agricultural and Natural sciences of Sari) 
18.Технический университет им Нуширвани г.Бабол (University of Babol) 
19.Голестанский государственный университет г.Горган  (Golestan State University of Gorgan) 
20.Международный университет им.Имама Хомейни (Imam Khomeini International University) 
21.Высший учебный комплекс Гонбеда (University of Gondbad)    
22.Гилянский парк науки и технологии (Guilan park of science and technology)
23.НИИ риса Исламской республики Иран (RI of rice in Islamic Republic of Iran)
24.НИИ чая исламской Республики Иран (RI of tea in Islamic Republic of Iran)
25.Экологический институт Каспийского моря г. Сари (Ecological institute of Caspian sea in Sari) 
Qazaxıstan Respublikası 
1.Атырауский госуниверситет им.Халела Досмухамедова (Atyrau State University Named after H. Dosmukhamedov) 
2.Атырауский институт нефти и газа (Atyrau Institute of Oil and Gas) 
3.Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш.Е.Есенова (Caspian State Technology and Engineering University named after Sh.E.Yesenov) 
4.Атырауский инженерно-гуманитарный институт (АИГИ) (Atyrau Engineering and Humanties Institute) 
5.Атырауский филиал РГП «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» МСХ РК (Atyrau Branch "Scientific and Industrial Center of fishery") 
6.Казахский научно- исследовательский геолого-разведочный нефтяной институт (КазНИГРИ) (Kazakh Research Geology Exploratory Oil institute) 
 Тürkmənistan 
1.Туркменский государственный университет (Turkmenian State University)
 
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az