Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Dərsliklər
Dərsliklər
1. Səmədov M.M., Əhmədov V.N., Mustafayev M.M., Məmmədova A.A. Qeyri-üzvi kimya. Dərs vəsaiti. Sumqayıt: SDU-nun Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2018, 432 s.
2. Səmədov M.M., Əhmədov V.N., Mustafayev M.M., Məmmədova A.A. Qeyri-üzvi kimya. Dərslik. Sumqayıt: SDU-nun Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2020, 568 s.
3. Səmədov M.M. Bərk cisimlər kimyası. Dərslik. Sumqayıt: SDU-nun Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2017, 206 s.
4. Səmədov M.M. Fiziki-kimyəvi analizin əsasları. Dərslik. Sumqayıt: SDU-nun Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2019, 251 s.
5. Mustafayev M.M. Metalüzvi birləşmələr. Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. Bakı: “Təhsil” NPM, 2008, 264 s.
6. Aşurov D.Ə., Ağayev Ə.Ə., Muradov M.M., Nəzərova M.K., Pirquliyeva M.S. Metalların korroziyası və mühafizəsi. Dərs vəsaiti, I hissə. Sumqayıt: SDU-nun Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2016, 168 s.
7. Aşurov D.Ə., Ağayev Ə.Ə., Muradov M.M., Nəzərova M.K., Pirquliyeva M.S. Metalların korroziyası və mühafizəsi. Dərs vəsaiti, II hissə. Sumqayıt: SDU-nun Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2016, 133 s.
8. Əliyev Ş.T. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Dərslik. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin F-15 saylı 05.01.2018-ci il tarixli əmri ilə nəşr hüququ (qrif) verilmişdir. Sumqayıt: SDU-nun Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2018. – 375 s.
 

 

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az