Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Dərs vəsaitləri
Dərs vəsaitləri
1. Hüseynzadə Şəhla Surxay qızı. İnformasiyanın idarə edilməsi. Dərs vəsaiti. Sumqayıt: SDUnun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2021, 202 s. (050101Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi, 050107İbtidai sinif müəllimliyi, 050112Məktəbəqədər təhsil, 050118Təhsildə sosial psixoloji xidmət, 050121Xarici dil müəllimliyi, 050205Filologiya, 050211Psixologiya ixtisasları üzrə bakalavr hazırlığı üçün)
SDUnun Redaksiyanəşriyyat şurasının Riyaziyyat və mexanika elmləri üzrə bölmə iclasının 29 mart 2021ci il tarixli 09 №li protokolu
2. Aşurova Nərgiz Dursun qızı. Halogen üzvi birləşmələr və dioksin problemi. Sumqayıt: SDUnun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2021, 226 s. (060649Ekologiya mühəndisliyi ixtisası, Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması ixtisaslaşması üzrə magistr hazırlığı üçün)
SDUnun Redaksiyanəşriyyat şurasının Kimya elmləri üzrə bölmə iclasının 20 aprel 2021ci il tarixli 12 №li protokolu
3. Hacıbalayev Nadir Mirzəbala oğlu. Elektrik şəbəkələrinin və avadanlıqlarının mühafizəsi. Dərs vəsaiti. Sumqayıt: SDUnun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2021, 146 s. (050608Elektroenergetika mühəndisliyi ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün)
SDUnun Redaksiyanəşriyyat şurasının Texnika elmləri üzrə bölmə iclasının 20 aprel 2021ci il tarixli 20 №li protokolu
4. Hüseynov Aqil Həmid oğlu, Səlimova Mehriban Rəşid qızı. JAVA proqramlaşdırma dili. Dərs vəsaiti. Sumqayıt: SDUnun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2020, 334 s. (060632İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi ixtisası üzrə magistr hazırlığı üçün)
SDUnun Redaksiyanəşriyyat şurasının Texnika elmləri üzrə bölmə iclasının 01 iyul 2021ci il tarixli 21 №li protokolu
5. Quliyeva Şahnaz Mustafa qızı. Ümumpsixoloji praktikum. Dərs vəsaiti. Sumqayıt: SDUnun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2021, 428 s. (050211Psixologiya ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün)
SDUnun Redaksiyanəşriyyat şurasının Pedaqogika və psixologiya elmləri üzrə bölmə iclasının 25 iyun 2021ci il tarixli 14 №li protokolu
6. Qəniyeva Afaq Abdul qızı. Nizami Gəncəvinin musiqi dünyası. Dərs vəsaiti. Sumqayıt: SDUnun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2021, 146 s.  (050107İbtidai sinif müəllimliyi və 050112Məktəbəqədər hazırlıq ixtisasları üzrə bakalavr hazırlığı üçün)
SDUnun Redaksiyanəşriyyat şurasının Filologiya elmləri üzrə bölmə iclasının 19 may 2021ci il tarixli 12 №li protokolu
7. Muradov Mahal Mayıl oğlu, Nəzərova Müşkünaz Kiçmirzə qızı, Pirquliyeva Mətanət Səfər qızı, Quliyev Telman Dadaş oğlu, Ağayev Əkbər Əli oğlu. Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyasi fənnindən məsələ və misallar (həlli ilə). Dərs vəsaiti. – Sumqayıt: SDU-nun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2021. 107 s. (050618Komya mühəndisliyi ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün)
SDUnun Redaksiyanəşriyyat şurasının Kimya elmləri üzrə bölmə iclasının 20 may 2021ci il tarixli 13 №li protokolu
8. Eminli Böyükxanım İbrahim qızı, Paşayeva Günel Baxşeyiş qızı. Azərbaycan dilində akademik və işgüzar kommunikasiya. Dərs vəsaiti. Sumqayıt: SDUnun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2021, 263 s. - (050101Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün)
SDUnun Redaksiyanəşriyyat şurasının Filologiya elmləri üzrə bölmə iclasının 14 iyun 2021ci il tarixli 13 №li protokolu
9. Məmmədov Ceyhun Həsən oğlu, Mirzəyeva Sevər Sərvət qızı. Psixologiyada riyazi metodlar. Dərs vəsaiti. Sumqayıt: SDUnun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2020, 182 s. (050209Psixologiya ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün)
SDUnun Redaksiyanəşriyyat şurasının Pedaqogika və psixologiya üzrə bölmə iclasının 13 oktyabr 2020ci il tarixli 10 №li protokolu
10. Kərimova Sevinc Arif qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailədə tərbiyəsi. Dərs vəsaiti. Sumqayıt: SDUnun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2020, 246 s. (050120Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün)
SDUnun Redaksiyanəşriyyat şurasının Pedaqogika və psixologiya üzrə bölmə iclasının 20 oktyabr 2020ci il tarixli 11 №li protokolu
11. Eminli Böyükxanım İbrahim qızı. Azərbaycan danışıq dilində müraciət formaları. Monoqrafiya. Sumqayıt: SDUnun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2020, 155 s.
SDUnun Redaksiyanəşriyyat şurasının filologiya elmləri üzrə bölmə iclasının 11 noyabr 2020ci il tarixli 10 №li protokolu
12. Quliyeva Şahnaz Mustafa qızı. Azərbaycan ailələrində gənc qızlara münasibətin və onların ailə həyatına hazırlanmasının psixoloji problemləri. Monoqrafiya. Sumqayıt: SDUnun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2020, 183 s.
SDUnun Redaksiyanəşriyyat şurasının filologiya elmləri üzrə bölmə iclasının 03 noyabr 2020ci il tarixli 12 №li protokolu
13. Heydərova Məftun Nizami qızı, Bayramova Növrəstə Sidqəli qızı. Riyaziyyat. Dərs vəsaiti. Sumqayıt: SDUnun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2020, 326 s. (050115Coğrafiya müəllimliyi, 050114Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisasları üzrə bakalavr hazırlığı üçün)
SDUnun Redaksiyanəşriyyat şurasının Riyaziyyat və mexanika elmləri üzrə üzrə bölmə iclasının 16 dekabr 2020ci il tarixli 08 №li protokolu
1. Ağayev Əkbər Əli oğlu, Muradov Mahal Mayıl oğlu, Nəzərova Müşkünaz Kiçmirzə qızı, Pirquliyeva Mətanət Səfər qızı, Quliyev Telman Dadaş oğlu. Üzvi maddələr istehsalının kimyəvi texnologiyası fənnindən məsələ və misallar (həlli ilə). Dərs vəsaiti. –Sumqayıt: SDU-nun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2021. 149 s. (050618 Kimya mühəndisliyi ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün)
2. Əhmədova Təranə Mütəllim qızı. İnvestisiya proseslərinin idarə edilməsi. Dərs vəsaiti. Sumqayıt: SDUnun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2021, 398 s. (060407Menecment ixtisası, İnnovasiyaların idarə olunması ixtisaslaşması üzrə magistr hazırlığı üçün)
3.  Adığözəlova Şəlalə Əli qızı, Quliyeva Şahnaz Mustafa qızı. Psixopedaqogika. Dərs vəsaiti. Sumqayıt: SDUnun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2021, 203 s. (050118 - Təhsildə sosial-psixoloji xidmət ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün)
4. Ağayarov Mətləb Hüseynqulu oğlu, Allahverdiyeva Natəvan Əhmədəli qızı, Sadıqov Mehman Nəbi oğlu, Əliyeva Aynurə Ruslan qızı. Elementar riyaziyyatdan məsələ və misallar (II hissə). Dərs vəsait. Sumqayıt: SDU nun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2021, 291 s. (050106 Riyaziyyat müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün)
5. İbayev Nemət Alış oğlu. Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğət it türk” əsərində etnoqrafik leksika. Dərs vəsaiti. Sumqayıt: SDU nun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2021, 176 s. (050205 Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün)
6. Süleymanova Nabat Mürsəl qızı, Ələkbərli Gülnarə Yaşar qızı. Fövqəladə hallarda mülki müdafiə. Dərs vəsaiti. Sumqayıt: SDU nun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2021, 338 s. (İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu üzrə bakalavr hazırlığı üçün)
7. Muradov Mahal Mayıl oğlu, Ağayev Əkbər Əli oğlu, Nəzərova Müşkünaz Kiçmirzə qızı, Pirquliyeva Mətanət Səfər qızı, Hətəmov Mətləb Murtuz oğlu, Quliyev Telman Dadaş oğlu. Elektrokimyəvi istehsalın əsasları fənnindən məsələ və misallar (həlli ilə). Dərs vəsaiti. –Sumqayıt: SDU-nun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2022. 265 s. (050618 Komya mühəndisliyi ixtisası üzrə bakalav2. Əmiraslanova Dilarə Əmiraslan qızı. Korporativ maliyyə. Dərs vəsaiti. Sumqayıt: SDU nun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2022, 215 s. (050406 Maliyyə ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün)
8. Hüseynov Şikar Əli oğlu. İbtidai təhsilin idarə olunması. Dərs vəsaiti. Sumqayıt: SDU-nun Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2022, 143 s. (050107 İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı üçün)
9. Ağayev Əkbər Əli oğlu, Ramazanov Qafar Əbdül oğlu, Bayramov Qorxmaz Kərim oğlu, Qarayeva İradə Eyvaz qızı. Plastik kütlələrin kimyəvi texnologiyası. Dərs vəsaiti. Sumqayıt: SDU nun redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2022, 291 s. (060641 Kimya mühəndisliyi ixtisası üzrə magistr hazırlığı üçün)
 

 

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az