Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları
Sumqayıt Dövlət Universiteti. Konfrans materialları


AZƏRBAYCANIN QEYRİ-NEFT SEKTORUNUN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI PROQRAM-DƏVƏTNAMƏ
MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI DİALOQDA BƏDİİ ƏDƏBİYYATIN ROLU BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI
MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI DİALOQDA BƏDİİ ƏDƏBİYYATIN ROLU BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS PROQRAM – DƏVƏTNAMƏ
Biologiyanın müasir problemləri elmi konfransının materialları
15-16 noyabr 2018-ci il tarixdə SDU-da keçirilən “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar nailiyyətlər və perspektivlər” Beynəlxalq elmi konfransının materialı
TƏTBİQİ FİZİKA VƏ ENERGETİKANIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI (24-25 may 2018-ci il)
Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il III hissə
Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il II hissə
Magistrantların XVIII Respublika Elmi konfransı, 17-18 may 2018-ci il I hissə
HEYDƏR ƏLİYEV AZƏRBAYCAN DÖVLƏTÇİLİYİNİN MEMARIDIR
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ TƏŞƏKKÜLÜ, FƏALİYYƏTİ, TARİXİ ƏHƏMİYYƏTİ
Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, 15-16 noyabr 2017-ci il
İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİK MÖVCUD VƏZİYYƏT VƏ PERSPEKTİVLƏR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI 2-3 may 2018-ci il
Magistrantların XVII Respublika Elmi konfransı, 11-12 may 2017-ci il
I Bölmə
Magistrantların XVII Respublika Elmi konfransı, 11-12 may 2017-ci il
VI Bölmə
Müstəqillik illərində Azərbaycanın Sosial-İqtisadi, Siyasi və Mədəni İnkişafı Respublika Elmi Konfransı
“Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans materialları
Müasir dilçiliyin aktual problemləri
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az