Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | İqtisadiyyat və İdarəetmə | Dünya iqtisadiyyatı və marketinq
Dünya iqtisadiyyatı və marketinq
Kafedra 2002-cı ildə Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və marketinq adı ilə fəaliyyətə başlamış, 2011-ci idən isə Dünya iqtisadiyyatı kafedrası kimi fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda Dünya iqtisadiyyatı və marketinq kafedrası adlanır. Kafedraya 2003-cü ildən i.e.n.,dos. M.Ö.Pənahəliyeva rəhbərlik edir.
Kafedrada 1 elmlər doktoru, professor, 2 iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 3 baş müəllim və 1 assistent fəaliyyət göstərir.
Kafedra əməkdaşlarının adları və vəzifələri:
1. Pənahəliyeva Məlahət Ömər qızı - i.f.d.,dos, kafedra müdiri
2. Əliyev Şəfa Tiflis oğlu - i.e.d.,prof
3. Məmmədova Şəfiqə Səfər qızı - i.f.d.,dosent
4. Əhmədova Gülnarə Sabir qızı - baş müəllim
5.Həmidova Almaz Məmmədağa qızı - baş müəllim
6. Rüstəmova Gülbəs Rəsul qızı –baş müəllim
7. Şirvani Könül Vaqif qızı –assistent
8. Babayeva Tuğra Piriş qızı – böyük laborant
9. Hüseynov Nihad Ramiz oğlu - böyük laborant
10. Rəhimli Elxan Şəfaət oğlu - laborant
Kafedrada -2 dissertant, 3 doktorant və 3 magistrant elmi işlə məşğul olur.
Tədris olunan fənlər
Bakalavriat pilləsi-16
1. Marketinq
2. Azad iqtisadi zonalar
3. İqtisadi diplomatiya
4. Dünya iqtisadiyyatı
5. Dünya iqtisadiyyatının tarixi
6. Beynəlxalq kommersiya işi
7. Beynəlxalq turizm
8. Beynəlxalq marketinq
9. Transmilli korporasiyalar
10. Azərbaycan iqtisadiyyatı
11. Xarici iqtisadi siyasət
12. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
12. Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları
14. Beynəlxalq iqtisadiyyat
15. Gömrük işi
16. Marketinqin idarə edilməsi
Magistratura pilləsi üzrə fənlər - 8
1. Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri
2. Beynəlxalq maliyyə və kredit münasibətləri
3.Ümumdünya Ticarət Təşkilatı və beynəlxalq ticarətin inkişafı
4. Gömrük proseslərinin idarə edilməsi
5. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin aktual problemləri
6. Transmilliləşmə və beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya
7. Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasəti
8. Azərbaycanın gömrük siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi
Kafedranın elmi istiqamətləri: 5310.01 – Dünya iqtisadiyyatı
Kafedranın son illərdəki əsas elmi nəşrləri:
Kafedra üzrə, 217 məqalə, o cümlədən 46 (onun 7-i impact faktorlu jurnalda) məqalə xaricdə çap olunmuşdur.
16 sillabus, 4 dərs vəsaiti, 1 dərslik, 20 fənn proqramı nəşr olunmuşdur
Kafedra əməkdaşlarının, əlaqədə olduğu ali təhsil və elmi-tədqiqat institutları:
1. AMEA nın İqtisadiyyat İnstitutu
2. Dövlət İdarəçilik Akademiyası Regional iqtisadi və sosial tədqiqat İnstitutu
3. Bakı Dövlət Universiteti İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrası
4. Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti Enerji və neft kimya sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti kafedrası
5. Beynəlxalq İqtisadçılar Assosasiyası
6. Rusiyanın “Kreativ iqtisadiyyat” elmi jurnalı
7. Rusiya Elmlər Akademiyası Rusiya PORTAZUS.RU elmi onlayın kitabxanası
8. Belarus rəqəmsal kitabxanası
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az