Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | İqtisadiyyat və İdarəetmə | Dünya iqtisadiyyatı və marketinq
Dünya iqtisadiyyatı və marketinq
Kafedra 2002-cı ildə Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və marketinq adı ilə fəaliyyətə başlamış, 2011-ci idən isə Dünya iqtisadiyyatı kafedrası kimi fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda Dünya iqtisadiyyatı və marketinq kafedrası adlanır.
Kafedraya 2003-cü ildən i.e.n.,dos. Məlahət Ömər qızı Pənahəliyeva rəhbərlik edir.
Kafedrada 1 elmlər doktoru, professor,  3 iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 3 baş müəllim (o cümlədən 1-i iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru) və 1 assistent fəaliyyət göstərir.
Kafedra əməkdaşlarının adları və vəzifələri:
1. Pənahəliyeva Məlahət Ömər qızı ‒ i.f.d.,dos, kafedra müdiri
2. Əliyev Şəfa Tiflis oğlu ‒ i.e.d.,prof
3. Məmmədova Şəfiqə Səfər qızı ‒ i.f.d., dosent
4. Rüstəmova Gülbəs Rəsul qızı – dosent
5.Həmidova Almaz Məmmədağa qızı ‒ baş müəllim, iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru
6. Əhmədova Gülnarə Sabir qızı ‒ baş müəllim
7. Hüseynov Nihad Ramiz oğlu ‒ baş müəllim
8. Şirvani Könül Vaqif qızı – assistent
9. Babayeva Tuğra Piriş qızı – böyük laborant
10. Rəhimli Elxan Şəfaət oğlu – laborant
11. Nəsirova Aysel Nofəl qızı ‒ 0,5 şt.laborant
Kafedrada 2 dissertant, 1 doktorant və 3 magistrant elmi işlə məşğul olur.
Tədris olunan fənlər
Bakalavriat pilləsi üzrə:
1. Marketinq
2. Azad iqtisadi zonalar
3. İqtisadi diplomatiya
4. Dünya iqtisadiyyatı
5. Dünya iqtisadiyyatının tarixi
6. Beynəlxalq kommersiya işi
7. Beynəlxalq turizm
8. Beynəlxalq marketinq
9. Transmilli korporasiyalar
10. Azərbaycan iqtisadiyyatı
11. Xarici iqtisadi siyasət
12. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
12. Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları
14. Beynəlxalq iqtisadiyyat
15. Gömrük işi
16. Marketinqin idarə edilməsi
17. Beynəlxalq ticarət
18. Karyera planlanması
19. Xarici investisiyalar
20. Marketinq tədqiqatları
21. Loqistikanın əsasları
22. Reklam işi
23. İstehlakçı davranışları
24. Strateji markletinq
25. Satışın idarə edilməsi
26. Pərakəndə ticarət marketinqi
27. Rəqəmsal marketinq
Magistratura pilləsi üzrə fənlər:
1. Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri
2. Beynəlxalq maliyyə və kredit münasibətləri
3.Ümumdünya Ticarət Təşkilatı və beynəlxalq ticarətin inkişafı
4. Gömrük proseslərinin idarə edilməsi
5. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin aktual problemləri
6. Transmilliləşmə və beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya
7. Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasəti
8. Azərbaycanın gömrük siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi
9. Tədqiqat metodları
Kafedranın elmi istiqamətləri: 5310.01 – Dünya iqtisadiyyatı
Kafedranın son illərdəki əsas elmi nəşrləri:
Kafedra üzrə, 240-dan çox məqalə (o cümlədən 64-ü xaricdə; 7-i İmpakt faktor, 6-sı Web of Scince, 2-i Scops, 65 xarici məqalə), 1 metodik göstəriş, 60 tezis (o cümlədən 18-i xaricdə) çap olunmuşdur.
27 sillabus, 1 monoqrafiya, 1 dərslik, 1 dərs vəsaiti, 27 fənn proqramı nəşr olunmuşdur.
Kafedra əməkdaşlarının əlaqədə olduğu ali təhsil müəssisələri və elmi-tədqiqat institutları:
1. AMEA nın İqtisadiyyat İnstitutu
2. Dövlət İdarəçilik Akademiyası Regional iqtisadi və sosial tədqiqat İnstitutu
3. Bakı Dövlət Universiteti İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrası
4. Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti Enerji və neft kimya sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti kafedrası
5. Beynəlxalq İqtisadçılar Assosiasiyası
6. Rusiyanın “Kreativ iqtisadiyyat” elmi jurnalı
7. Rusiya Elmlər Akademiyası Rusiya PORTAZUS.RU elmi onlayın kitabxanası
8. Belarus rəqəmsal kitabxanası
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az