Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Riyaziyyat | İnformatika
İnformatika
İnformatika kafedrası 1997-ci ildə yaradılmışdır. 1998-ci ildən kafedraya texnika elmləri doktoru, professor Valeh Mustafayev rəhbərlik edir.
İnformatika kafedrasında 2 professor, 3 dosent, 3 baş müəllim, 3 assistent fəaliyyət göstərir.
Kafedra heyəti
Müəllim heyəti:
1 .t.e.d.,prof.V.A.Mustafayev
2. f-r.e.n.dos.Q.N.Atayev
3. t.e.d.,prof.Ə.Ə.İsgəndərov
4. t.f.d.,dos.Ş.S.Hüseynzadə
5. t.ü.f.d.,b.m. dosent G.Y. Abbasova
6. t.f.d.,b.m.M.N.Salmanova 
7. b.m.A.D.Tağıyeva
8. ass.S.R.Cavadova
9. b.m.S.İ.Qurbanova
10. ass.E.Ə.Nəsirova
11.ass.K.R.Əliyeva
Tədris-köməkçi heyət
1. lab.müdiri Kərimova Xavər Fazil
2. b.l. Həsənova Sevinc Sabir
3. b.l.Heydərova Kəmalə Yusif
4. laborant Rüstəmova Gülnarə Cəfər
İnformatika kafedrasında 1203.01−Kompüter elmləri ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru proqramı ilə 3 dissertant,  8  magistrant hazırlanır.
Tədris olunan fənlər
Bakalavr pilləsi:
1. İnformatika
2. İnformatika və təhsildə İKT
3. İnformatika və ekoloji proseslərin kompüter analizi
4. İnformatikanın əsasları
5. Təhsildə İKT
6. Kompüter modelləşdirməsi
7. Proqramlaşdırma
8. Paralel paylanan hesablamalar
9. İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası
10. Alqoritmlər nəzəriyyəsi
11. Kompüter şəbəkələri
12. İKT-baza kompüter bilikləri
13. Müasir İKT və informasiya təhlükəsizliyi
14. İnformasiyanın idarə edilməsi
15. Kompüterin aparat və proqram təminatı
16. İnformatikanın nəzəri əsasları
17. Verilənlər bazası
18. Proqramlaşdırma dilləri
19. Tətbiqi proqramlar təminatı
20. İnformasiya təhlükəsizliyi
21. Kompüter qrafikası
22. Web texnologiyalar
23. Fizikada kompüter proqramları
24. Proqramlaşdırmanın əsasları
25. Bioinformatika
 Maqistratura pilləsi
1. İnformatikanın bəzi məsələləri
2. Riyaziyyatın xüsusi fəsilləri
3. Kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası
4. Kompüter şəbəkələri
5. Müasir kompüter və kompüter şəbəkələrinin riyazi və proqram təminatı
6. Kompürer elmlərinin müasir problemləri
7. Kompüter sistemlərinin qurulması və əməliyyat sistemləri
8. İnformatikanın nəzəri əsasları
9. Paralel paylanan hesablamalar
10. Alqoritmlər nəzəriyyəsi və alqoritmik dillər
Kafedranın elmi istiqamətləri
“1203.01- Kompüter elmləri İnformatika kafedrasının elmi istiqamətidir.
Kafedranın son illərdəki əsas elmi nəşrləri:
İnformatika kafedrasında son 5 ildə 1 monoqrafiya, 4 dərs vəsaiti, 3 metodik göstəriş, 38 fənn proqramı, 56  məqalə və 114 tezis respublikada və xaricdə dərc olunmuşdur.
Kafedra əməkdaşlarının ali təhsil və elmi tədqiqat institutları ilə əlaqəsi
İnformatika kafedrası respublikanın bir sıra elmi müəssisələrinin, MDB ölkələri və digər xarici ölkələrin ali təhsil və elm ocaqları ilə sıx əməkdaşlıq edir. AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Rusiya EA-nın İdarəetmə Problemləri İnstitutu, Türkiyə Respublikasının Orta Doğu Texnik Universiteti ilə sıx əlaqələr qurulmuşdur.
Mustafayev Valeh Azad oğlu 30 noyabr 2012-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının qərarı ilə Fəxri fərmanla təltif olunmuşdur.
Mustafayev Valeh Azad oğlu Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2017-ci il 2 noyabr tarixli 3334 nömrəli sərəncam ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az