Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
ELAN

 27.10.2023 – cü il tarixində saat 14:00-da Sumqayıt Dövlət Universitetinin  Bərk cisim və yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının genişləndirilmiş iclasında doktorant Dürdanə Murtuza qızı Ələsgərovanın 2220.01 – Yarımkeçiricilər fizikası ixtisasında fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Dəmir nanohissəciklərinin ASPE + Bi0.5 Sb1.5 Te3 tip kompozitlərin elektrik, mexaniki və dielektrik xassələrinə təsiri” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi olacaqdır. Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az