Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
ELAN

20.09.2023-cü il tarixində saat 15:30-da 203 saylı auditoriyada İnformasiya və kompüter texnikası kafedrasının baş müəllimi Allahverdiyeva Könül Əsvər qızının fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün  3337.01 İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə) ixtisası üzrə təqdim etdiyi “PETRİ ŞƏBƏKƏSİNİN TƏTBİQİ İLƏ NEFT BAZALARININ TEXNOLOJİ PROSESLƏRİNİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ İDARƏ OLUNMASININ MODEL VƏ ALQORİTMLƏRİNİN İŞLƏNMƏSİ” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az