Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
ELAN
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti ştatda boş olan vəzifələri tutmaq üçün
                                               MÜSABİQƏ ELAN EDİR
 
Dekan vəzifəsini tutmaq üçün:
Fizika və elektroenergetika fakültəsi
Kimya və biologiya fakültəsi
Filologiya fakültəsi
 
Kafedralar üzrə dosent
Bərk cisim və yarımkeçiricilər fizikası – 1 yer
Biologiya və onun tədrisi metodikası  -2 yer
İqtisadiyyat  - 1 yer
Xarici dillər  – 1 yer
 
Kafedralar üzrə 0.5 ştat dosent
İnformatika – 1 yer
Azərbaycan və хarici ölkələr ədəbiyyatı – 1 yer
 
Kafedralar üzrə baş müəllim
Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası - 1 yer
Neft kimyası və kimya mühəndisliyi – 1 yer
Ekologiya  – 1 yer
Biznesin təşkili və menecment – 1 yer
Dünya iqtisadiyyatı və marketinq – 1 yer
Azərbaycan və хarici ölkələr ədəbiyyatı  - 1 yer
Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası – 1 yer
Xarici dillər – 2 yer
 
Kafedralar üzrə müəllim
Fəlsəfə, sosiologiya və politologiya - 1 yer
Xarici dillər – 1 yer
 
Kafedralar üzrə 0.5 ştat müəllim
Xarici dillər – 2 yer
Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası – 1 yer
 
Kafedralar üzrə assistent
Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası  – 1 yer
İnformatika – 1 yer
İnformasiya və kompüter texnikası – 1 yer
Maliyyə və mühasibat uçotu – 1 yer
Biznesin təşkili və menecment – 1 yer
 
Kafedralar üzrə 0.5 ştat assistent
Kimya və onun tədrisi metodikası – 1 yer
 
Qeyd: Sənədlər bu elan dərc olunan gündən
bir ay(30 gün) müddətində təqdim oluna bilər.
Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər
sənədlərini mövcud əsasnaməyə müvafiq
olaraq rektorun adına yazılmış ərizə ilə
birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim
etməlidirlər.
 
Az. 5008 Sumqayıt, 43-cü məhəllə,
SDU, otaq 233
 
Əlaqə telefonları: (012 )448-08-37,
          (018) 642-15-06  Əlavə: 1-16
 
                            Rektorluq
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az