Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
ELAN
Bakı Ali Neft Məktəbində Ümummilli lider Heydər Əliyevin 96-cı ildönümünə həsr olunmuş TƏLƏBƏLƏRİN RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSLARI KEÇİRİLƏCƏK
 
KİMYA VƏ KİMYA MÜHƏNDİSLİYİNDƏ PERSPEKTİVLƏR
15-16 aprel 2019-cu il
Konfransın mövzuları
     • Ekoloji problemlər
     • Polimer, kompozisiya materialları və mütərəqqi materiallar
     • Neft və qaz istehsalı texnologiyası
     • Neft –kimya prosesləri
     • Biotexnologiya və əczaçılıq
 
Kimya mühəndisliyi ixtisası üzrə əlaqələndirici şəxs: Rima Quliyeva Chemical.eng@bhos.edu.az
 
 
KEYFİYYƏTLİ ENERJİ, KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT
17-18 aprel 2019-cu il
Konfransın mövzuları
     • Neftçıxarma və nəqletmə prosesslərində enerji qoruma texnologiyaları
     • Neft hasilatı sistemlərində ekoloji problemlər və onların həlli yolları
     • Karbohidrogen laylarının işlənməsində multidissiplinar yanaşma
     • Neft-qaz kəşfiyyatında hövzə analizi
     • Quyuların istismarının və layların işlənməsinin təkmilləşdirilməsi vasitəsilə hasilatın optimallaşdırılması
     • Bərpa olunan enerji
     • Quyuların planlaşdırılmasının və qazma əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi
     • Neft-qaz mühəndisliyi: Effektiv maliyyələşdirmə.
 
Neft-qaz mühəndisliyi ixtisas üzrə əlaqələndirici şəxs: Şöləxanım Mirzəyeva petroleum.eng@bhos.edu.az
 
 
YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR-İNNOVATİV TƏTBİQLƏR
18-19 aprel 2019-cu il
Konfransın mövzuları
     • İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri
     • Sistemli analiz və modelləşdirmə
     • Sənaye şəbəkələrində informasiya təhlükəsizliyi
     • İdarəetmə nəzəriyyəsi, robototexnika
     • Vericilər və naqilsiz sensor şəbəkələri
     • Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin proqram təminatı
     • Əşyaların interneti (İoT)
     • İrihəcmli verilənlər, maşınla öyrətmə və süni intellekt
     • Neft-kimya texnoloji proseslərinin avtomatlaşdırılması
     • Mexatron sistemlər
     • Avtomatlaşdırma və nəzarət ölçü cihazları
     • Şəbəkələr və bulud texnologiyaları
     • Təsvirlərin və siqnalların emalı
     • İnformasiya texnologiyalarının menecmenti və strategiyaları
 
Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi ixtisası üzrə əlaqələndirici şəxslər: Nəzrin Dolxanova, Aygül Musayeva
Automation. eng@bhos.edu.az
 
Konfrans barədə ətraflı məlumat almaq üçün konfrans üzrə əlaqələndirici şəxs – İlahə Bayramova ilə əlaqə saxlamaq mümkündür.
Tel: +994 12 521 34 54; e-mail: ilahe.bayramova@socar.az; Tezislərin onlayn qəbulu: http://conerence-bhos.az
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az