Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
ELAN
14 dekabr 2018-ci il tarixində FD.02.193 Dissertasiya Şurasının iclası keçiriləcəkdir
 
GÜNDƏLİK MƏSƏLƏ
 
Sumqayıt Dövlət Universitetinin İnformasiya və kompüter texnikası kafedrasının sabiq doktorantı Nafisə Abdulfəs qızı Abdulovanın “3337.01 – İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə)” ixtisasında texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Vibrasiya amplitud sıxlıqölçənin tədqiqi və işlənməsi” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi.
 
Elmi rəhbər:
Nadir Məmmədəli oğlu Kazımov – Sumqayıt Dövlət Universitetinin İnformasiya və kompüter texnikası kafedrasının professoru, texnika üzrə elmlər doktoru.
Rəsmi opponentlər: 
1. Əli Həsən oğlu Nağıyev – Sumqayıt Dövlət Universitetinin Proseslərin avtomatlaşdırılması kafedrasının professoru, texnika üzrə elmləri doktoru.
2. Nizami Duman oğlu Cəfərov – Azərbaycan Texniki Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının dosenti, texnika üzrə fəlsəfə doktoru.
Aparıcı təşkilat:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Neftqazçıxarma obyektlərin nəzarət, diaqnostika və idarəetmə sistemləri laboratoriyası. 

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az