Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
İqtisadiyyat
İqtisadiyyat kafedrası 2011-ci ilin fevralında İqtisadi nəzəriyyə kafedrasının bazasında yaradılıb. Kafedrada 3 dosent, 3 baş müəllim, 1 assistent və 2 nəfərdən ibarət köməkçi heyət çalışır. Kafedranın ilk müdiri (2001-2003-cü illər) i.e.n., dosent Nəsib Mustafayev olmuşdur. 2004-2009-cu illərdə kafedraya i.e.n., dosent. Sevda Mikayılova rəhbərlik etmişdir. 2009-cu ildən isə kafedraya dosent Lalə Mahmudova rəhbərlik edir.
Kafedrada 3 dosent, 3 baş müəllim, 1 assistent fəaliyyət göstərir.
Kafedra əməkdaşları:
1. Mahmudova Lalə Fəqail qızı - kafedra müdiri, i.f.d, dos.
2. Vəliyeva Lalə Müsəllim qızı - i.f.d., dosent
3. Hümbətəliyeva Səadət Əsgər qızı - i.f.d.,dosent
4.Əzizova Kəmalə Vaqif qızı - baş müəllim
5.Əhmədov Məhəmməd Ələddin oğlu - baş müəllim
6. Məmmədova Elnarə Şəmsi qızı - baş müəllim
7. Osmanov İlqar Osman oğlu – assistent
8. Qazıyeva Səbinə Tahir qızı - böyük laborant
9. Məmmədova Elnarə Məmmədəli qızı - laborant
Kafedrada 2 doktorant və 3 magistrant elmi işlə məşğul olur.
Tədris olunan fənlər
Bakalavriat pilləsi üzrə:
1. İqtisadiyyata giriş
2. Mikroiqtisadiyyat
3. Aqrar iqtisadiyyat
4. Makroiqtisadiyyat
5.İqtisadi fikir tarixi
6 .Müasir iqtisadi nəzəriyyələr
7. Milli iqtisadiyyat
8. Dövlətin innovasiya –investisiya siyasəti
9. İqtisadi təhlil nəzəriyyəsi
10. Yekun Dövlət İmtahanına daxil olan fənn: Mikro və makroiqtisadiyyat
11.İqtisadiyyat
12. Milli iqtisadi təhlükəsizliyin əsasları
13. Sosial sahələrin iqtisadiyyatı
14. Müasir dünyanın iqtisadi problemləri
15. İqtisadi və sosial infrastrukturlar
Magistratura pilləsi üzrə:
1. İqtisad elminin müasir problemləri
2. İqtisad elminin tarixi və metodologiyası
3. Makro və mikroiqtisadiyyat (III səviyyə)
4 .Makroiqtisadi tənzimləmə
5. Əməyin iqtisadiyyatı və davamlı insan inkişafı
6. Ekoloji təhlükəsizlik
7. Turizmin inkişaf istiqamətləri
8. Turizm infrastrukturu
9. Milli iqtisadiyyatın inkişafı problemləri
10. Milli iqtisadiyyatın fiskal tənzimlənməsi problemləri
11. İnnovasiya proseslərinin tənzimlənməsi
12. Davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsinin dövlət mexanizmi
Kafedranın son illərdəki əsas elmi nəşrləri:
Kafedra üzrə, 45 məqalə, o cümlədən 13 (onun 7-si impact faktorlu jurnalda) maqalə xaricdə çap olunmuşdur.
26 sillabus, 4 dərs vəsaiti nəşr olunmuşdur.
Kafedra əməkdaşlarının əlaqədə olduğu ali təhsil və elmi-tədqiqat institutları:
1. AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu
2. Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti Enerji və neft kimya sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti kafedrası
3. Azərbaycan Universiteti Maliyyə və İqtisasdiyyat kafedrası
4. Bakı Bıznes Universiteti Menecment və Marketinq kafedrası
5. Türkiyə Respublikası Sakarya Universiteti
6. Türkiyə Respublikası Aydın Adnan Menderes Universiteti
7. Rusiya Federasiyası Ufa Dəvlət Neft Texniki Universiteti
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az