Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Riyaziyyat | Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası
Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası
Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası 2017- ci ildən fəaliyyət göstərir. Kafedra müdiri dosent Heydərova Məftun Nizami qızıdır. Kafedrada 7 dosent,8 elmlər namizədi,  2 baş müəllim və 5 müəllim fəaliyyət göstərir. Kafedrada 8 magistrant elmi işlə məşğul olur.
Kafedra əməkdaşlarının adları və vəzifələri:
Heydərova Məftun Nizami qızı − kafedra müdiri,  r.f.d., 0,5 ştat dosent
Həsənova Xalidə Sidqəli qızı –  p.f.d., 0,5 dosent
Ağayarov Mətləb Hüseynqulu oğlu ‒ f.r.e.n., dosent
Əliyev Fəxrəddin Feyzullah oğlu − r.f.d., 1,5 dosent
Allahverdiyeva Natəvan Əhmədəli qızı – r.f.d., dosent
Bayramova Növrəstə Sidqəli qızı‒ r.f.d., 1,5 ştat dosent
Əliyeva Könül Həmid qızı ‒ r.f.d., dosent
Süleymanova Vüsalə Abdulla qızı - baş müəllim
Əliyeva Ülviyyə Sanqan qızı – baş müəllim
Mehbalıyeva Esmira Vidadi qızı – assistent
Əliyeva Aynurə Ruslan qızı – assistent
Rzayeva Vəfa Gülağa qızı – assistent
Babayeva Ülkər Rafiq qızı – assistent
Hətəmova Röya Fikrət qızı – assistent
Nəsirova Leyla Vidadi qızı – böyük laborant
Tədris olunan fənlər:
Bakalavriat pilləsi üzrə fənlər:
1) Elementar riyaziyyat ‒ 1, 2.
2) Riyaziyyatın tədrisi metodikası ‒ 1, 2.
3) Riyaziyyatın tədrisi metodikası
4) İnformatikanın tədrisi metodikası
5) Riyazi analiz elementlərinin məktəb riyaziyyat kursunda tətbiqi
6) Ümumi təhsil kurikulumun əsasları
8) Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası ‒ 1, 2
9) İnformatika və onun tədrisi metodikası
10) İbtidai siniflərdə mətnli məsələlərin həlli
11) Riyaziyyat ‒ 1 (Riyaziyyatın əsasları).
12) Ali riyaziyyat ‒ 1, 2
13) Ali riyaziyyat.
14) Riyaziyyat ‒ 1, 2
15) Riyaziyyat.
16) Analitik həndəsə ‒ 1, 2
17) Diferensial həndəsə və topologiya.
18) Xətti cəbr və analitik həndəsə
19) Analitik həndəsə və tenzor hesabı
20) Analitik həndəsə və ali cəbr
21) İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi metodikası ‒ 1,2
22) Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı metodikası.
23)Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşması metodikasının aktual problemləri.
24) Analitik həndəsə
25) Elementar riyaziyyat
26) İnformatikanın tədrisi metodikası
Magistratura pilləsi üzrə fənlər:
1) Riyaziyyatın tədrisi metodikasının müasir problemləri
2) Riyaziyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
3) Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları – 1, 2
4) Ədədi sistemlər və onların məktəb riyaziyyat kursunda tədrisi metodikası
5) Məktəb riyaziyyat kursunda ali riyaziyyat elementlərinin öyrədilməsi
6) Çətinliyi artırılmış riyazi məsələlər və onların öyrədilməsi metodikası
7) Riyaziyyatın tədrisində müasir texnologiyaların tətbiqi
8) Ali məktəbdə riyaziyyat təliminin nəzəriyyəsi və metodikası
9) Riyaziyyatın və riyazi təhsilin tarixi.
10) Riyaziyyatın təlimi metodikası sahəsində pedaqoji tədqiqatların metodologiyası və metodikası.
11) Məktəb riyaziyyat kursunun təlimində fəndaxili və fənlərarası əlaqə problemləri.
12) Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılmasının aktual problemləri.
Kafedranın elmi istiqamətləri: 5801.01 – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə), Riyaziyyat və informatikanın tədrisi metodikasının müasir problemləri.
Kafedranın son illərdəki əsas elmi nəşrləri:
Kafedra üzrə 15 dərs vəsaiti, 5 metodik vəsait, 1 monoqrafiya, 320 məqalə, o cümlədən 40 məqalə xaricdə çap olunmuşdur. 32 sillabus, 40 fənn proqramı nəşr olunmuşdur.
Kafedra əməkdaşlarının Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı Mühəndislik Universiteti, Bakı Qızlar Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mexanika-Riyaziyyat İnstitutu, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, Şəki Dövlət Universiteti, Xarkov Texniki İnstitutu (Ukrayna), Moskva Aviasiya İnstitutu (Rusiya), Kuban Aqrar Universiteti (Rusiya), Tbilisi Dövlət Universiteti, Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti və digər müəssisələrlə elmi və pedaqoji əlaqələri yaradılmışdır. 
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az