Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Fizika və Elektroenergetika | Elektrotexnika və energetika
Elektrotexnika və energetika
2017-ci ildə Elektrotexnika və elektroenergetika kafedraları birləşdirilərək Elektrotexnika və energetika kafedrası adlandırılmışdır. Energetika ixtisası üzrə mütəxəssis hazırlanan kafedrada bakalavriat səviyyəsində 38, magistratura səviyyəsi üzrə 50 fənn tədris olunur.
1975-ci ildə fəaliyyətə başlamış kafedranın ilk müdiri dos. N.R.Sədiyev olmuşdur. O, bu vəzifədə 1979-cu ilədək calışmışdır. Sonraki illərdə kafedraya dos. A.R.Məmmədzadə (1980-1982), dos. F.İ.Məmmədov (1983-1984), dos. M.Ə.Nəbiyev (1985-1990), dos. İ.Ə.Ələsgərli (1991-1993) , prof. E.M.Fərhadzadə (1994-1995) , dos. R.N.Qasımov (1996-2001), dos. Z.A. Quliyev (2001-2017) rəhbərlik etmişlər.
SDU-nun Elmi Şurasının 29.03.2017-ci il tarixli, 06 saylı qərarına əsasən Elektrotexnika və Elektroenergetika kafedraları birləşdirilərək Elektrotexnika və energetika kafedrası adlandırılmış və kafedra müdiri vəzifəsinə texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent N.M.Hacıbalayev təyin edilmişdir. Bu günə qədər kafedraya rəhbərlik edir.
Hazırda kafedrada 13 nəfərdən ibarət professor-müəllim heyəti fəaliyyət göstərir.
Kafedrada 9 elmlər namizədi, dosent, 1 tex.f.d. baş müəllim və 3 baş müəllim fəaliyyət göstərir.
Kafedranın aşağıdakı əməkdaşları vardır:
Hacıbalayev Nadir Mirzəbala oğlu − kafedra müdiri, dosent
Əhmədova Tamella Əhməd qızı−0.5 şt.dosent, əməkdar müəllim
Səttarov Vaqif Qafar oğlu−dosent, əməkdar müəllim
Quliyev Zahid Ağaqulu oğlu−dosent
Dadaşova Rəna Bəhram qızı−dosent
Məmmədzadə Ruhiyyə Kazım qızı−dosent
Məmmədov Şikara Hacı oğlu - dosent
Abdullayeva Sevil Camal qızı− dosent
Quliyeva Aidə İsmayıl qızı− dosent
Cabbarova Samirə Möhübbət qızı− baş müəllim
Hacıyeva Könül Ramiz qızı− baş müəllim
Bayraməliyeva Elmira Nəcəf qızı− baş müəllim
Şirinova Aynur Yaşar qızı− tex.f.d., 0.5 şt. baş müəllim
Arıxov Nazim Rəşid oğlu – laboratoriya müdiri
Abdullayeva Ülkər Rəhim qızı− laboratoriya müdiri
Cüməliyeva İradə Cəmaləddin qızı − böyük laborant
Cəfərova Sevinc Nizam qızı− böyük laborant
Qəhrəmanova Afət Qədir qızı – böyük laborant
Adıgözəlov Vüqar Sahib oğlu− böyük laborant
Camalxanova İradə Seyfulla qızı − laborant
Musayeva Ülkər Hikmət qızı−0,5 ştat laborant
Kafedrada 1dissertant və 1 doktorant elmi işlə məşğul olur.
Kafedrada aşağıdakı fənlər tədris olunur:
A) Bakalavr təhsil pilləsi üzrə ixtisaslar:
1. Elektrik stansiyalarının elektrik hissələri 050608
2. Elektroenergetikanın əsasları 050608,050628
3. Elektrik sistemlərində keçid prosesləri 050608,050607
4. Elektrik və elektron texnikasının materialları 050607
5. Elektrik dövrələr nəzəriyyəsi-1,2 050608, 050607
6. Elektrik ölçmələri və vasitələri 050608
7. Şəhərlərin elektrik təchizatı 050608
8. Elektrik işıqlandırmasının əsasları 050608
9. Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı 050608
10. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması 050608
11. Elektrik enerji istehsalı 050608
12. Elektrik təhlükəsizliyi 050608, 050607
13. Energetik materiallar 050608
14. Tətbiqi fizika 050608, 050607
15. Enerji istehsalı texnologiyaları 050608
16. Sənaye qurğularının elektrik təchizatı 050608, 050626
17. Yüksək gərginlik texnikası 050608, 050626
18. Kommutasiya aparatları və qurğuları 050608
19. Elektrik şəbəkələrinin və avadanlıqlarının mühafizəsi 050608
20. İstilik elektrik stansiyalarının elektrik hissələri 050608
21. Elektrik enerjisinin istehsalı 050608,
22. Elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylanması 050608
23. Elektrotexniki materiallar 050608,
24. Texniki termodinamika və istilikötürmə 050608
25. Energetikanın əsasları-1,2 050608
26. İstilik energetik su hazırlığı texnologiyası və su təchuzatı 050608
27. Enerji daşıyıcılarının istilik fizikası 050608
28. Enerji istehsalı texnologiyaları 050608
29. İstilik energetik qurğuların köməkçi avadanlıqları 050608
30. İstilik energertik qurğuların istismarı 050608
31. İstilik energetikasında su hazırlama və membran texnologiyaları 050608
32. İstilik energetik qurğularının yanacaqları, yanma nəzəriyyəsi və təsərüfatı 050608
33. İEQ-nin kimyəvi su rejimi 050608
34. İEQY-yanma nəzəriyyəsi, təsnifatı 050608
35. Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri 050608
36. İsitmə, soyutma və havanın kondisiyalaşdırılması sistemləri 050608
37. İstiləşdirmə və istilik şəbəkələri 050608
38. Sənaye müəssisələrinin qazan qurğuları 050608
B) Magistratura təhsili pilləsi
060608 Elektroenergetika mühəndisliyi
İxtisaslaşma – Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)
1. Elektroenergetika mühəndisliyinin müasir problemləri
2. ETS-də TND
3. Elektrik enerjisinin keyfiyyəti
4. ET və M
5. SMET- in x/m EHM
6. Elektrik şəbəkələrinin səmərəli rejimləri
7. SMET EM
8. SMET-də optimallaşdırma
9. ETS-in xüsusi rejim
10. Elektrik şəbəkələrində gərginliyin tənzimlənməsi
11. SMET sistemlərinin modelləşdirilməsi
12. El.təcsis.avt.və dispeç( ETS-də AD)
13. Tədqiqat üsulları
İxtisaslaşma – Elektrik şəbəkə və sistemləri
1. Elektroenergetika mühəndisliyinin müasir problemləri
2. Elektroenergetika sistemlərində elektromaqnit keçid prosesləri
3. Elektroenergetika sistemlərinin istismarı
4. ET və M
5. Alternativ elektrik enerji mənbələri
6. Elektroenergetika sistemlərində elektromexaniki keçid pros.
7. Uzaq elektrik ötürməsi
8. Energetik sistemlər
9. Elektroenergetika məsələlərinin EHM-də həlli
10. Elektroenergetika sistemlərinin optimal inkişaf modeli və etibarlılığı
11. Elektroenergetika sistemlərinin dispetçer idarəedilməsinin müasir modelı
12. Elektrik şəbəkələri və sistemləri
İxtisaslaşma – Elektroenergetika
1. Elektroenergetika mühəndisliyinin müasir problemləri
2. ETS-də texniki nəzarət və diaqnostika
3. Elektroenergetikada modelləşdirmənin xüsusi məsələləri
4. ET və M
5. Elektrik stansiyalarının avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri
6. Elektrik sistemlərində keçid prosesləri
7. Elektrik şəbəkələrinin səmərəli rejimləri
8. ETSin optimallaşdırılması
9. Elektrik sistemlərinin dayanıqlığı
10. Elektrik şəbəkələrinin xüsusi rejimləri
11. Elektrik stansiyalarının avadanlıqlarının quraşdırılması və təmiri
12. Elektroenergetikanın riyazi məsələləri
13. Elektrik izolyasiya materialları və güc kabelləri
060609 – İstilik energetikası mühəndisliyi
İxtisaslaşma – Sənaye istilik energetikası
1. İstilik energetika mühəndisliyinin müasir problemləri
2. İstiliyin transformasiyasının energetik əsasları və soyudulma prosesləri
3. İstilik energetikasında istifadə olunan materiallar
4. İstilik təch.sist.istilik veril.tənzim.və hidravlik rejimləri
5. Qazan qurğularında istilik mübadilə səthlərinin çirklənməsi və çirklən.mühaf.
6. İstilik energetikası mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası
7. Daxili yanma mühərriklərinin əsas göstəricilərinin artırılması yolları
8. Mühəndis eksperimentinin əsasları
9. Sənaye sobaları və müəssisələrin qaz təchizatı
10. İstilik kütlə mübad.qurğularının layihələndirilməsi
11. Alçaq temperaturlu qızma səthlərinin xarici korroziyası və mühafizəsi
12. İstilik energetikasında su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi
6.Kafedranın elmi istiqaməti
Kafedra 1 elmi istiqamət üzrə iş aparır: “Elektrik təchizatı sistemlərinin iri sənaye yük düyünlərinin, qənaətli rejimlərini təyin edən üsul və alqoritmlərin işlənməsi”.
Son illərdə kafedra əməkdaşları 7 dərs vəsaiti, 55-dən çox məqalə çap etdirmiş, 64 fənn üzrə sillabuslar və fənn proqramları hazırlayıb təsdiq etdirmişlər.
Kafedra əməkdaşlarının Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu MMC, Azərbaycan Texniki Universiteti, Kazan Dövlət Energetika Universiteti ilə elmi əlaqələri vardır.
Kafedrada 2 Əməkdar müəllim: dos. T.Ə.Əhmədova və dos. V.Q.Səttarov çalışır. Dos. Z.A.Quliyev və dos R.B.Dadaşova 2012-ci ildə “Azərbaycan Respublikası Qabaqcıl Təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif edilmişlər.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az