Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Tarix və coğrafiya | Fəlsəfə, sosiologiya və politologiya
Fəlsəfə, sosiologiya və politologiya
SDU-nun Elmi Şurasının 29.03.2017 tarixli qərarına əsasən Fəlsəfə və hüquq kafedrası ilə Sosiologiya və politologiya kafedrası birləşdirilərək Fəlsəfə, sosiologiya və politologiya kafedrası yaradılmışdır və həmin ildən kafedraya fəlsəfə elmləri namizədi, dosent Rzaquliyeva Səvvarə Dövlət qızı  rəhbərlik edir.
Kafedrada 1 nəfər professor, 9 nəfər dosent, 6 nəfər baş müəllim, 3 nəfər müəllim çalışır.
Kafedranın illik ümumi dərs yükü - 10200 saat təşkil edir.
Kafedra əməkdaşlarının adları və vəzifələri:
Rzaquliyeva Səvvarə Dövlət qızı - dosent
Cəlalova Xuraman Kamal qızı – dosent
Həsənova Əminə Ağamoğlan qızı – dosent
Mədətzadə Könül Mahir qızı - dosent
Hacıyev Osman Yusifoğlu - 0,5 ştat dosent
QasımovaTəzəgül Mirzə qızı -0,5dosent
QəniyevTelman Xanışoğlu -1.0 dosent
Qəniyeva Afaq Abdul qızı- sənət.f.d.,dosent
Cəbrayılova Fəridə Səyədulla qızı- fəl.f.d.,baş müəllim
Bünyadov Zahid Vahaboğlu- baş müəllim
Adıgözəlova Günel Rüstəm qızı –baş müəllim
Muradova Könül Vaqif qızı- baş müəllim
Fərhadova Jalə Famil qızı-müəllim
Qasımova Nailə Zaman qızı- müəllim
Nəbiyeva Yeganə İslam qızı- böyük laborant
Nəsirova Nərgiz Məhəmməd qızı- böyük laborant
Yusifova Nərgiz Ədalət qızı- böyük laborant
Kafedrada 2 dissertant,3 doktorant,3 magistrant 2 nəfər elmlər doktoru elmi işlə məşğul olur.
Tədrisolunan fənlər
Bakalavr pilləsi üzrə fənlər:
1. Fəlsəfə
2. İnsan vəcəmiyyət
3.ARKH
4. İqtisadihüquq
5. Beynəlxalq ticarət hüquq
6. İbtidai siniflərdə həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
7. Nəqliyyat hüququ
8. Məntiq
9. Formal məntiq
10. Multikulturalizmə giriş
SOSİOLOGİYA:
1. Ümumi sosiologiya
2. Sosiologiya tarixi
3. Demoqrafiya
4. Sosioloji tədqiqatların metodika və metodologiyası
5. İctimai rəyin sosioloji öyrənilməsi
6. Sosial struktur və sosial stratifikasiya
7. Ailənin sosiologiyası
8. Politologiya
9. Sosial sistemlər və proseslər
10. Sosial proqramlaşdırma və layihələndirmə
11. Siyasətin sosiologiyası
12. Sosial-siyasi təlimlər tarixi
13. Əməyin sosiologiyası
14. Sosial antropologiya
15. Məlumatların təhlili və ölçmə nəzəriyyəsi
16. Sosial idarəetmə
17. Sosiallinqvistika
18. Tətbiqi sosiologiya
19. Sosial münaqişələr
20. Elmin və təhsilin sosiologiyası
21. Dinin sosiologiyası
22. sosial iş
23. Siyasi sosiologiya
24. Hüququn sosiologiyası 
POLİTOLOGİYA
1. Siyasi fikir tarixi
2. Siyasət nəzəriyyəsi
3. Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi
4. Xarici siyasətin təhlili
5. Sosial siyasət
7. Siyasi tədqiqat metodları
8. Etnopolitologiya
9. Parlamentarizm: tarix və müasirlik
10. Seçki texnologiyları
11. Siyasi kommunikasiya
12. Siyasi tarix
13. Müqayisəli politologiya
14. Beynəlxalq münasibətlə rnəzəriyyəsi
15. Siyasi sistemlər nəzəriyyəsi
16. Sosiologiya
17. Diplomatiyanın əsasları
18. Demoqrafik siyasət
19. Demokratiya nəzəriyyəsi
20. Qlobal problemlerin siyasi aspektləri
21. Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizlik strateqiyası
22. Müqayisəli politologiya
23. Müasir İnteqrasiya prosesləri
24. Müasir münaqişələr və sülh prosesi
25. Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizliyin əsasları
26. Siyasi təhlil və tənqidi təfəkkür
27. Sosial iş
28. Sosial işə giriş
29. Sosial iş təcrübəsində etik prinsipləri
30. Sosial iş nəzəriyyəsi və təcrübəsi
31. Uşaq və yeniyetmələrlə sosial iş
32. Azərbaycanda sosial yardım
33. Sağlam davranış və səhiyyə siyasəti
Magistratura pilləsi üzrə fənlər:
I kurs
İdarəetmənin sosiologiyası (əyani)
1. Azərbaycan multikulturalizmi
2. Sosial münaqişələr və onların həllində idarəetmə strukturlarının rolu
3. Sosiologiya elminin müasir problemləri
4. Sosiologiya elminin tarixi və metodologiyası
5. Müasir idarəetmə nəzəriyyəsi
6. İdarəetmənin sosiologiyası: mahiyyəti, strukturu, problematikası və funksiyası
7. Sosial idarəetmənin prinsipləri, forma və metodları
8. Müasir şəraitdə idarəetmə strukturlarının optimallaşdırılması problemləri
9. S.F.İdarəetmədə rəhbərlik və liderlik problem
I kurs İdarəetmənin sosiologiyası (əyani)
1. Sosial idarəetmə sisteminin informasiya təminatı
2. S.F Sosial idarəetmə sistemində kadrlar siyasəti: reallaşması, perspektivləri
3. S.F Sosial idarəetmədə sistemlilik problemi
4. S.F İdarəetmədə obyekt və subyekt münasibətləri
5. İdarəetmə sistemində sosial planlaşdırma, layihələşdirmə və proqnozlaşdırma
Kafedra Azərbaycan Respublikasının sosial siyasətinin mühüm istiqamətləri üzrə elmi-tədqiqat işləri aparır.
Kafedra üzrə 5 dərs vəsaiti, 90 məqalə, 81 tezis, o cümlədən xarici ölkələrin nüfuzlu jurnalların da elmi məqalələr nəşr edilmişdir.
59 fənn üzrə sillabus, 59 fənn proqramı, 5 dərs vəsaiti nəşr olunmuşdur.
Kafedra əməkdaşlarının AMEA-nın Fəlsəfə İnsititutu, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti ilə əlaqəsi vardır.
Təltif olunmalar.
Kafedranın 0,5 ştat professoru E.B.Hüseynov 11 fevral 2000-ci ildə “Tərəqqi” medalı ilə, 24 iyul 2009-cu ildə “Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanlarının 90 illiyi” münasibəti ilə yubiley medalı, 22 dekabr 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına əsasən “Şöhrət” ordeni ilə, kafedra müdiri dosent S.D.Rzaquliyeva 2009-cu ildə pedaqoji fəaliyyətində qazandığı nailiyyətlərə görə Fəxri Fərmanla, 2012-ci ildə isə Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin Fəxri Fərmanı ilə, 3 noyabr 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə, 2019-cu ildə şəhərin ictimai həyatında fəal iştirakına görə Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən fəxri fərmanla, 2017-ci ildə baş müəllim fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Hacıyev Osman Yusif oğlu Yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasında səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə, baş müəllim Bünyadov Zahid Vahab oğlu 2014 cü ildə Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən 2 dəfə fəxri fərmanla təltif olunmuşdur.
Cəbrayılova Fəridə Səyədulla qızı 2021-ci ildə Universitetin ictimai elmi pedoqoji fəaliyyətinə görə fəxri fərmanla təltif olunmuşdur Qasımova Nailə Zaman qızı və kafedranın dosenti Calalova Xuraman Kamal qızı universitetin ictimai həyatında göstərdiyi xidmətlərə görə fəxri fərmanla təltif olunmuşdular.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az