Qarabağ Azərbaycandır!
#KarabakhisAzerbaijan
Əsas səhifə | Elanlar | Sellülozanın aktivləşdirilməsində yeni texnoloji üsul
Sellülozanın aktivləşdirilməsində yeni texnoloji üsul

Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt Dövlət Universiteti, "Ətrafmühitinmonitorinqi" ETL
Laboratoriyamız dünya texnologiyasından fərqli olaraq sellülozanın aktivləşdirilməsinin yeni üsulunun texnologiyasını işləyib hazırlayıb və tətbiqə təqdim edə bilər. Bu üsul dünya texnologiyasından fərqli olaraq ekoloji cəhətdən təmizdir, prosesdə atmosferə atılan tullantılar və çirkab sular alınmır.Bu texnologiya ilə maraqlananlar aşağıdakı ünvana müraciət edə bilər: Azərbaycan Respublikası, Sumqayıtşəhəri, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 43-cü məhəllə, "Ətraf mühitin monitorinqi" ETL

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt şəhəri
43-cü məhəllə, Bakı küç. 1
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
E-Mail: info@sdu.edu.az