Əsas səhifə | Tətbiqi kimya elmi-tədqiqat laboratoriyası
Tətbiqi kimya elmi-tədqiqat laboratoriyası
Tətbiqi kimya ETL Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 16.12. 2010-cu il tarixli, 1640 №-li əmrinə əsasən SDU-nun rektoruE.B.Hüseynovun  14.08.2010-cu il tarixli, 267/06 saylı əmri ilə yaradılmışdır.
1. Tətbiqi kimya ETL SDU-nun Kimya və biologiya fakultəsinin tərkibində 2010-cu ildən fəaliyyət göstərir.
2010-2014-illərdə  laboratoriyaya  k.e.d., prof. Rəsulzadə Niyazi Şahid oğlu rəhbərlik etmişdir. 
2014-cü ildən 2015-ci ilə qədər laboratoriyaya rəhbərlik içtimai əsaslarla laboratoriyanın baş elmi işçisi t.e.n.Hətəmov Mətləb Murtuz oğluna həvalə olunmuşdur. 
2015-ci ildə laboratoriyaya k.e.d. prof. Aşurov Dursun Əhməd oğlu rəhbərlik etmişdir
2016-cı ildən 2017-ci ilin mart ayına qədərki dövrdə laboratoriya rəhbəri vəzifəsini icra edən olmamışdır.2017-ci ilin mart ayından hal-hazırkı dövrə qədər laboratoriya rəhbəri vəzifəsini Hətəmov Mətləb Murtuz oğlu icra edir.
2.Laboratoriyada iki nəfər elmlər namizədi fəaliyyət göstərir.
3.Laboratoriyanın əməkdaşları:
Hətəmov Mətləb Murğuz oğlu, laboratoriya rəhbəri. 
İmaməliyev Ağalar Bəylər oğlu, böyük elmi işçi.
Abdullayeva Minayə Bilal qızı,kiçik elmi işçi.
4.Laboratoriyada bir nəfər  dissertant elmi işlə məşğul olur. 
Laboratoriyanın elmi istiqaməti, əsasən, uzlu suların anodda oksidləşdirilməsi nəticəsində natrium hipoxloritin alınması  və tətbiqi prosesinin tədqiqidir
5. -
6.-  
7. 4 məqalə,1 tezis xaricdə çap olunmuşdur.
8. Tətbiqi kimya elmi tədqiqat laboratoriyası Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Neft Kimya Prossesləri və Polimer  Materialları İnstitutları ilə elmi əməkdaşlıq edir.
9.- Azərbaycan Respublikasının  Standartlaşdıra, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı tərəfindən birgə təşkil olunmuş  27-28 aprel 2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasında Patent Məlumat baza axtarışları və texnologiya və innovasiyaya Dəstək Mərkəzlərinin (TİDM) İnkişafına dair Təlim Seminarında olub, sertifikat əldə etmişdir.
 
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az