Əsas səhifə | Ətraf mühitin monitorinqi ETL
Ətraf mühitin monitorinqi ETL
1.Ətraf mühitin monitorinqi  ETL 01.02.2001-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 91 saylı əmrinə əsasən yaradılıb.
Laboratoriya 2001-ci ilin iyun ayından fəaliyyət göstərir. Laboratoriyaya 2001-2004-cü illərdə  k.e.n. Eyyubov Ə.Ə, 2004-2017  illərdə isə k.e.n. Məmmədov C.V. rəhbərlik edib. 
2.Laboratoriyada  1  elmi işçi,  1  kiçik elmi işçi və   1   baş laborant fəaliyyət göstərir.
3.Laboratoriyanın əməkdaşları:
1)Şahgəldiyev Fizuli Xanəli oğlu –elmi işçi
2)Adilova Ləman İsmi qızı – kiçik elmi işçi
3)Səfərova Gülgün Mehman qızı – baş laborant
4.Laboratoriyada  1  dissertant və  1  doktorant  elmi işlə məşğul olur. 
5.Laboratoriyanın elmi istiqamətləri: Sellülozanın aktivləşdirilməsi üsulları
6.Laboratoriyanın son 5 ildəki əsas elmi nəşrləri:
Laboratoriya üzrə  25  patent,  26  məqalə və tezis,  o cümlədən  8  məqalə və tezis xaricdə çap olunmuşdur.    
7.2017-ci ilin aprel ayında SDU TEC kimya və biologiya fakültəsinin 383-cü qrup tələbəsi S.R Fərəcovun Rusiya Federasiyasının Pskov Dövlət Universitetində kecirilmiş tələbələrin elmi konfransında çıxışı və iştirakı  üçün mövzu seçilmiş və onun yerinə yetirilməsinə rəhbərlik edilmişdir. 
Laboratoriya AMEA-nın Polimer Materialları İnstitutu ilə elmi əməkdaşlıq edir.
 
 
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az