Əsas səhifə | "Sənaye ekologiyası" ETL
"Sənaye ekologiyası" ETL
1.SDU-nin elmi-şurasının 28.04.04-cü il 08 saylı protokolunun qərarı əsasında Problem elmi tədqiqat laboratoriyasının  adı dəyişdirilmiş Sənaye Ekologiyası elmi tədqiqat laboratoriyası olmuşdur. 
Elmi-tədqiqat laboratoriyasına  
2004-2015-ci illerdə t.e.n. Mehralıyev Əli Çingiz o.,
2015-2016-cı illərdə dos.İbrahimov Əli Həsən o.
rəhbərlik etmişlər.
2.Elmi-tədqiqat laboratoriyasında 1 professor, 5 elmlər namizədi fəaliyyət göstərmişdir.
3.Laboratoriyanın əməkdaşları:
K.e.i. Quliyeva Səkinəxanım Ağasəlim q, 
mühəndis Hüseynova İlhamə Hümbət q,
laborant Əmirova Ruhəngiz Maqsud q,
laborant Həsənova Yeganə Kamil q.
4.Laboratoriyada 1 doktorant elmi işlə məşğul olur.
5.Tempus layihəsi üzrə ali məktəblərdə müasir mühəndis təhsili. Ətraf mühitin mühafizəsində
ölçmə texnikası . Tempusprojekt: MP- JEP- 23264-2002
6.UOT:665.6/7.0028. Sənaye Ekologiyası elmi tədqiqat laboratoriyası. Laboratoriyanın elmi istiqaməti: Sənaye zonasının ekoloji qiymətləndirilməsi üçün bitkilərin və torpaq örtüyünün öyrənilməsi.
7.Elmi tədqiqat laboratoriyasının 2 kitab, 36 məqalə, 6 patent, 6 məqaləsi xaricdə dərc olunmuşdur.
Ətraf mühitin mühafizəsində ölçmə texnikası, Keyfiyyət menecmenti, Tullantı texnologiyası  kimi dərs və metodik vəsaitləri, TEMPUS layihəsi fənn proqramı kimi fəaliyyət göstərib.
8.AMEA- nın Polimer Materiallar Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AMEA-nın Radiasiya Problemlər İnstitutu.
9.4 sertifikat İKT-nin İntel “Gələcək üçün Təhsil” təlim kursu üzrə, 1 sertifikat  “Sabahın alimləri ” IV Respublika müsabiqəsində nailliyyət qazanmış şagirdlərin elmi layihəsinə rəhbərlik etdiyimizə görə.                                                                                       
 
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az