Əsas səhifə | “Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası” Elmi tədqiqat laboratoriyası
“Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası” Elmi tədqiqat laboratoriyası
1.Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası  elmi-tədqiqat laboratoriyası Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 09.08.2001-ci il tarixli, 892№-li əmrinə əsasən SDU-nun rektorunun 14.08.2001-ci il, 267/06 №-li əmri ilə  yaradılmışdır.
2.Elmi-tədqiqat laboratoriyasında 1 nəfər baş laborant, 1nəfər laborant fəaliyyət göstərir.
3.Vəliyeva Bənövşə  Aslan qızı − baş laborant
  Süleymanova Pərvanə Vaqif qızı − laborant
4.Laboratoriyada 2 nəfər dissertant elmi işlə məşğul olur.
5. -6.2220.01-Yarımkeçiricilər fizikası. Gümüş hallogenlərdə və nadir torpaq elementləri əsasında alınmış Tlİn1-xDxTe2 (Dx=Gd, Pr, Nd, Eu, Dy, Yb) tərkibli dördqat yarımkeçiricilərdə köçürmə hadisələri.
7.Laboratoriyada 2015-2017-cı illərdə 12 elmi məqalə və 8 konfrans materialı , o cümlədən 7 məqalə xaricdə çap olunmuşdur. 
8.Laboratoriyanın elmi əlaqələri: Sankt-Peterburq Politexnik Universiteti (Rusiya), Belarusiya Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu, AMEA Fizika İnstitutu, Azərbaycan Texniki Universiteti.
 
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az