Əsas səhifə | Konfrans materialları
Konfrans materialları
Magistrantların XVII Respublika Elmi konfransı, 11-12 may 2017-ci il
I Bölmə
Magistrantların XVII Respublika Elmi konfransı, 11-12 may 2017-ci il
VI Bölmə
Müstəqillik illərində Azərbaycanın Sosial-İqtisadi, Siyasi və Mədəni İnkişafı Respublika Elmi Konfra...
“Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans materialları
Müasir dilçiliyin aktual problemləri
İqtisadiyyatın davamlı inkişafı: problemlər, perspektivlər
I hissə
İqtisadiyyatın davamlı inkişafı: problemlər, perspektivlər
II hissə
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az