Əsas səhifə | Riyaziyyat | Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası
Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası
1.2017- ci ildən fəaliyyət göstərir. Kafedra müdiri dosent Həsənova Xalidə Sidqəli qızı. 
2.Kafedrada 7 dosent, 9 elmlər namizədi, 1 baş müəllim və 5 müəllim fəaliyyət göstərir.
3.Kafedra əməkdaşlarının (adları və vəzifələri):
Həsənova Xalidə Sidqəli qızı –kafedra müdiri, p.f.d., dosent
Sayılov Nuhbala Səfər oğlu− f.r.e.n., dosent
Ağayarov Mətləb Hüseynqulu oğlu- f.r.d., dosent
Sadiqov Mehman Nəbi oğlu− r.f.d., dosent
Əliyev Fəxrəddin Feyzullah oğlu− r.f.d., dosent
Qasımova Günay İmaməddin qızı− r.f.d., dosent
Heydərova Məftun Nizami qızı− r.f.d., dosent
Əliyeva Ülviyyə Sanqan qızı–b.m
Əliyeva Könül Həmid qızı− r.f.d.,assistent
Allahverdiyeva Natəvan Əhmədəli qızı− assistent
Süleymanova Vüsalə Abdulla qızı- assistent
Rzayeva Vəfa Gülağa qızı− assistent
Babayeva Ülkər Rafiq qızı –0,5 ştat assistent
Əliyeva Aynurə Ruslan qızı−böyük laborant
Aşurova Leyla Vidadi qızı- laborant
Həsənova Mehriban Əbdürəhim qızı−laborant
Mehbalıyeva Esmira Vidadi qızı−0,5 ştat laborant
Hətəmova Röya Fikrət qızı – laborant (a.m)
4.Kafedrada 8 magistr elmi işlə məşğul olur.
Tədris olunan fənlər:
Bakalavr pilləsi üzrə fənlər:
1)Elementar riyaziyyat −1, 2.
2)Riyaziyyatın tədrisi metodikası  − 1, 2.
3)Riyaziyyatın tarixi və metodologiyası.
4)Riyazi analiz elementlərinin məktəb riyaziyyat kursunda tətbiqi.
5)Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları.
6)Ümumi təhsil kurikulumun əsasları.
7)Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək olan məsələlərin həlli.
8)Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları − 1, 2.
9)Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları − 3, 4.
10)Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası − 1, 2.
11)Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşması kursunun nəzəri əsasları.
12)Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşması metodikası.
13)Əyləncəli qeyri-standart məsələlərin həlli. 
14)Riyaziyyat  −1, 2.
15)Riyaziyyat – 1 (Riyaziyyatın əsaları ).
16)Riyaziyyat
17)Riyaziyyat  − 1, 2, 3.
18)Neft-qazçıxarmada təcrübənin riyazi nəzəriyyəsi.
19)Ali riyaziyyat − 1, 2
20)Ali riyaziyyat
Magistratura pilləsi üzrə fənlər:
1)Riyaziyyatın tədrisi metodikasının müasir problemləri.
2)Riyaziyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası.
3)Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları – I, II.   
4)Ədədi sistemlər və onların məktəb riyaziyyat kursunda tədrisi metodikası.
5)Məktəb riyaziyyat kursunda ali riyaziyyat elementlərinin öyrədilməsi.
6)Çətinliyi artırılmış riyazi məsələlər və onların öyrədilməsi metodikası.
7)Riyaziyyatın tədrisində müasir texnologiyaların tətbiqi.
8)Ali məktəbdə riyaziyyat təliminin nəzəriyyəsi və metodikası.
9)Riyaziyyatın və riyazi təhsilin tarixi.
10)Riyaziyyatın təlimi metodikası sahəsində pedaqoji tədqiqatların metodologiyası və metodikası.
11) Məktəb riyaziyyat kursunun təlimində fəndaxili və fənlərarası əlaqə problemləri.
6.Kafedranın elmi istiqamətləri:5801.01 – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə), Riyaziyyat və informatikanın tədrisi metodikasının müasir problemləri.
7.Kafedranın son illərdəki əsas elmi nəşrləri:
Kafedra üzrə 6 kitab, 33 məqalə, o cümlədən 1 məqalə xaricdə çap olunmuşdur.
11 sillabus, 7 fənn proqramı, 6 dərs vəsaiti nəşr olunmuşdur.
8.Kafedra əməkdaşlarının hansı ali təhsil və elmitədqiqat institutları ilə əlaqəsi vardır.
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan  Memarlıq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan  Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı Mühəndislik Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mexanika-Riyaziyyat İnstitutu, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, Şəki Dövlət Universiteti, Xarkov Texniki İnstitutu (Ukrayna), Moskva Aviasiya İnstitutu (Rusiya), Kuban Aqrar Universiteti (Rusiya), Tbilisi Dövlət Universiteti, Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti və digər müəssisələrlə elmi və pedaqoji əlaqələr yaradılmışdır.
 
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az