Əsas səhifə | Tarix və coğrafiya | Coğrafiya və onun tədrisi metodikası
Coğrafiya və onun tədrisi metodikası
1.Coğrafiya və onun tədrisi metodikası kafedrası 2005- ci ilin iyun ayından Ümumi coğrafiya kafedrası adı altında fəaliyyət göstərmiş, 2017- ci il mart ayından Coğrafiya və onun tədrisi metodikası kafedrası adlandırılıb və bu kafedraya rəhbərlik prof.T.D.Ağayevə həvalə edilmişdir.
2. Kafedrada hazırda 1 nəfər professor, 6 nəfər dossent, 4 nəfər b.m, 2 nəfər assistent, 2 nəfər müəllim 5 nəfər texniki işçi fəaliyyət göstərir.
3. Kafedra əməkdaşlarının (adları və vəzifələri)
1. Ağayev Tahir Dövlət oğlu-professor, kafedra müdiri
2. Abdullayeva Zoya Hamlet qızı- dosent
3. Mərdanov İlham İldırım oğlu – dosent
4. Abdulov Kamil Şamil oğlu -0.5 ştat dosent
5. Məmmədov Cuma Həzrət oğlu - 0.5 ştat dosent
6. Allahverdiyeva Sahilə Əbiş qızı –0.5 ştat dosent
7. Quliyev İsmayıl Əhliman oğlu -0.5ştat dosent
8. Vəliyev Allahverdi Camal oğlu-baş müəllim
9. Alməmmədli Məsud Gülalı oğlu - baş müəllim
10. Musayeva Mətanət Ağayar qızı- baş müəllim
12.Eldarov Nəzər Şəfa oğlu -0.5 ştat baş müəllim
12.Süleymanlı Dilşad Qürbət qızı-assistent
13. Babaşova Əfşan Ağazayıd qızı-0.5 ştat assistent
14. Yusifova Səbinə Nizami qızı-müəllim
15. Əhmədova Nərmin Mirzalı qızı- müəllim
16. Hüseynova Lalə İsmayıl qızı-böyük laborant
17. Vəlizadə Ülkər Aydın qızı-böyük laborant
18. Məhərrəmova Şəlalə Kamal qızı –laborant
19. Əhədova Səbinə Nazim qızı-laborant
20. Quliyeva Aynurə Şəhrəddin qızı-laborant
4. Kafedrada 6 dissertant, 1 doktorant, 13 magistr elmi işlə məşğul olur.
5. Coğrafiya və onun tədrisi metodikası kafedrasında 2018/2019-cu tədris ili üçün fənnlərin siyahısı:
İxtisas: 050115 – Coğrafiya müəllimliyi (bakalavr hazırlığı)
1. Metеorologiya və iqlimşünaslıq
2. Xəzər dənizinin fiziki coğrafiyası və təbii ehtiyatları
3. Coğrafiya tarixi
4. Landşaftşünaslıq
5. Geomorfologiya
6. Torpaq coğrafiyası, torpaqşünaslığın əsasları ilə
7. Toponimika
8. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası
9. Hidrologiya
10. Materik və okeanların fiziki coğrafiyası
11. Fiziki coğrafi rayonlaşdırma
12. Geodeziya (topoqrafiyanın əsasları ilə)
13. Coğrafiyanın tədrisi metodikası
14. Geologiya
15. Kartoqrafiya
16. Ümumi yerşünaslıq
17. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası
18. Əhali coğrafiyası
19. Azərbaycanın iqtisadi coğrafiyası
20. Ümumtəhsil kurrikulumun əsasları
21. Azərbaycanın iqtisadi əlaqələri
22. Dünya landşaftları və ekoloji problemlər
23. İqtisadi coğrafi rayonlaşdırma
İxtisas: 050114 – Tarix və coğrafiya müəllimliyi (bakalavr hazırlığı)
1. Geodeziya (topoqrafiyanın əsasları,kartoqrafiya)
2. Geologiya
3. Metеorologiya və iqlimşünaslıq
4. Hidrologiya
5. Ümumi yerşünaslıq
6. Geomorfologiya
7. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası
8. Materik və okeanların fiziki coğrafiyası
9. Landşafşünaslıq
10. Azərbaycanın iqtisadi coğrafiyası
11. Coğrafiyanın tədrisi metodikası
12. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyas
13. Coğrafiyanın tədqiqat üsulları
14. Dünya landşaftları və ekoloji problemlər
15. Torpaq coğrafiyası,torpaqşünaslığın əsasları ilə
16. Ümumtəhsil kurrikulumun əsasları
17. Əhali coğrafiyası
060506- Azərbaycanın fiziki coğrafiyası
(Magistr pilləsi üçün )
1. Azərbaycanın geomorfologiyası
2. Coğrafiya elmin müasir problemləri
3. Coğrafiyanın tarixi və metodologiyası
4. Azərbaycanın aqroiqlim ehtiyatları
5. Xəzər dənizi və sahil zonasının müasir problemləri
6. Azərbaycanın torpaqları və bitki örtüyü
7. Azərbaycan landşaftları
8. Azərbaycanın rekreasiya imkanları
9. Azərbaycanın daxili suları və onların istifadə yolları
10. Azərbaycan təbiətinin mühafizə problemləri
11. Azərbaycanda səhralaşma problemləri
12. Xəzər dənizinin ekoloji problemləri və onların həlli yolları
060506- İqtisadi və sosial coğrafiya
(Magistr pilləsi üçün )
1. Siyasi coğrafiyanın əsasları
2. Geourbanistika və ruralistika
3. Azərbaycan yaxın xarici geosiyasi məkanda
4. Konstruktiv coğrafiyanın əsasları
5. Təbiətdən istifadənin sosial coğrafiyasının problemləri
6. Qlobal iqtisadi inteqrasiya
7. Coğrafiya elminin müasir problemləri
8. Coğrafiyanın tarixi və metodologiyası
060112-Coğrafiya və onun tədrisi metodikası
(Magistr pilləsi üçün)
1. Coğrafiyanın tədrisi metodikasının müasir problemləri
2. Coğrafiyanın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
3. Coğrafiya dərslərində interaktiv təlim
4. Coğrafiyanın öyrənilməsində sinifdənkənar və müstəqil iş
5. İqtisadi coğrafiyanın tədrisində anlayışların formalaşması
6. Məktəb coğrafiya kursun elmi-nəzəri əsasaları
7. Coğrafiya təliminin təşkili
8. Coğrafiya tədrisində diyarşünaslıq prinsipi
9. Coğrafiyanın öyrənilməsində ekoloji təhsil və tərbiyə
10. Coğrafiya kabinəsi və meydançası
11. Coğrafiyada pedaqoji təcrübənin keçirilməsi və təşkili
12. Coğrafiyanın təlim vasitələri
6. Kafedranın elmi istiqaməti: 5401.01 -İqtisadi coğrafiya və 5408.01 -Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası.
7. Kafedra üzrə 18 kitab, 110-dan çox elmi məqalə, 120 tezis çap edilmişdir. Elmi məqalələrin 41-i xarici ölkələrdə (6 məqalə impakt faktorlu jurnallarda), məruzə tezislərinin 5-i xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq konfransların materiallarında nəşr edilmişdir. O cümlədən kafedra üzrə 37 sllyabus hazırlanmış 30 fənn proqramı , 2 dərs vəsaiti, 13 metodik vəsait çap olunmuşdur.
8. Coğrafiya və onun tədrisi metodikası kafedrasının əməkdaşları nüfuzlu ali məktəblər (BDU, ADPU, AKU, AMİ və s.) və elmi-tədqiqat institutları (AMEA-nın H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Milli Aerokosmik Agentliyinin Ekologiya İnstitutu, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu və s.) ilə sıx elmi əməkdaşlıq əlaqələri saxlayırlar.
9. prof. Ağayev T.D. tələbələrin Respublika fənn olimpiadasının Azərbaycan coğrafiyası bölməsinin işində davamlı və məhsuldar fəaliyyətinə görə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Təhsil işçiləri Azad Həmkarlar İttifaqının fəxri fərmanlarına layiq görülmüşdür.
ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az