Əsas səhifə | Elanlar | Sumqayıt Dövlət Universitetiştatda boş olan vəzifələri tutmaq üçünMÜSABİQƏ ELAN EDİR
Sumqayıt Dövlət Universitetiştatda boş olan vəzifələri tutmaq üçünMÜSABİQƏ ELAN EDİR

Kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün
Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası
Riyazi analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi
Diferensial tənliklər və optimallaşdırma
İnformatika
Fizika və onun tədrisi metodikası
Bərk cism və yarımkeçiricilər fizikası
Elektrotexnika və energetika
Neft kimyası və kimya mühəndisliyi
Kimya və onun tədrisi metodikası
Biologiya və onun tədrisi metodikası
Ekologiya
Mülki müdafiə, tibbi və fiziki hazırlıq
İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma
Proseslərin avtomatlaşdırılması
İnformasiya və kompüter texnikası
Maliyyə və mühasibat uçotu
Biznesin təşkili və menecment
Dünya iqtisadiyyatı və marketinq
Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası
Azərbaycan və хarici ölkələr ədəbiyyatı
Pedaqogika və psixologiya
Azərbaycan və şərqi avropa xalqları tarixi
Fəlsəfə, sosiologiya və politologiya
Coğrafiya və onun tədrisi metodikası
Tarix və onun tədrisi metodikası
Kafedralar üzrə professor
İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma – 1 yer
Dünya iqtisadiyyatı və marketinq – 1 yer
Kafedralar üzrə dosent
Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası– 2 yer
Kimya və onun tədrisi metodikası – 2 yer
Mülki müdafiə, tibbi və fiziki hazırlıq – 1 yer
Azərbaycan və şərqi avropa xalqları tarixi – 1 yer
Biznesin təşkili və menecment – 1 yer
Dünya iqtisadiyyatı və marketinq – 1 yer
Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası– 1 yer
Kafedralar üzrə 0.5 ştat dosent
Maliyyə və mühasibat uçotu– 1 yer
Biznesin təşkili və menecment– 1 yer
Azərbaycan və хarici ölkələr ədəbiyyatı– 1 yer
Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası – 1 yer
Kafedralar üzrə baş müəllim
Elektrotexnika və energetika– 1 yer
Biologiya və onun tədrisi metodikası– 2 yer
Maliyyə və mühasibat uçotu– 1 yer
Biznesin təşkili və menecment– 1 yer
İqtisadiyyat– 1 yer
Azərbaycan və хarici ölkələr ədəbiyyatı – 1 yer
Pedaqogika və psixologiya – 1 yer
Kafedralar üzrə 0.5 ştat baş müəllim
Neft kimyası və kimya mühəndisliyi – 1 yer
Kafedralar üzrə assistent
Riyazi analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi – 1 yer
İnformatika – 1 yer
Kimya və onun tədrisi metodikası – 2 yer
Mülki müdafiə, tibbi və fiziki hazırlıq – 3 yer
İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma – 2 yer
Metrologiya və standartlaşdırma – 1 yer
Kafedralar üzrə 0.5 ştat assistent
Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası – 1 yer
Fizika və onun tədrisi metodikası – 1 yer
Mülki müdafiə, tibbi və fiziki hazırlıq – 1 yer
Biologiya və onun tədrisi metodikası – 1 yer
Kafedralar üzrə müəllim
Azərbaycan və şərqi avropa xalqları tarixi – 3 yer
Tarix və onun tədrisi metodikası – 2 yer
Fəlsəfə, sosiologiya və politologiya – 1 yer
Coğrafiya və onun tədrisi metodikası – 1 yer
Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası – 1 yer
Azərbaycan və хarici ölkələr ədəbiyyatı – 1 yer
Pedaqogika və psixologiya – 3 yer
Kafedralar üzrə 0.5 ştat müəllim
Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası – 1 yer
Azərbaycan və хarici ölkələr ədəbiyyatı – 1 yer
Pedaqogika və psixologiya – 2 yer

Qeyd: Sənədlər bu elan dərc olunan gündən bir ay müddətində təqdim oluna bilər. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər sənədlərini mövcud əsasnaməyə müvafiq olaraq rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim etməlidirlər.

Az. 5008 Sumqayıt, 43-cü məhəllə, SDU, otaq 114

Əlaqə telefonları: (012 )448-08-37,
Əlavə: 1-16, (018) 642-15-06

Rektorluq

ÜNVAN
ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
Sumqayıt, Azərbaycan
43cü məhəllə
AZ5008
Telefon: +994-18 642-16-20
Faks: +994-18 642-02-70
E-Mail: info@sdu.edu.az